دستورالعمل جدید ماده ۱۵۸ قانون مالیاتهای مستقیم ابلاغ شد

0
905

law-book-58

نوع:رای شورا

مواد مرتبط با مالیاتهای مستقیم: ۱۵۸

شماره:۱۹۴۸۶/۲۰۰/ص
تاریخ:۰۶/۱۱/۱۳۹۲
پیوست: دارد

دستورالعمل

مخاطبین : امور مالیاتی شهر و استان تهران، ادارات کل امور مالیاتی

 

سال ۹۹ یک سال پر درآمد برای حسابدارهاست! اگر بخواهید سهمتون رو از این بازار بدست می آورید ؛ ویدئو رو ببینید:

موضوع : صدور برگ مالیات قطعی عملکرد سال ۱۳۹۱ صاحبان مشاغل

به منظور تکریم صاحبان مشاغل موضوع بند(ج) ماده ۹۵ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ که نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال ۱۳۹۱ خود در موعد مقرر قانونی اقدام نموده اند، مقرر می دارد:
در مواردی که مؤدیان مذکور نسبت به درج درآمد مشمول مالیات و یا مالیات عملکرد سال ۱۳۹۱ در اظهارنامه های مالیاتی با رعایت حداقل افزایش درآمد مشمول مالیات و مالیات طبق دستورالعمل شماره ۵۷۶۵/۲۰۰ مورخ ۴/۴/۹۲ اقدام نموده اند، چنانچه به هر دلیل(به استثنای مؤدیان موضوع بند ۸ دستورالعمل مذکور)مشمول طرح خوداظهاری درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال ۱۳۹۱ قرار نگرفته باشند، اما حسب بررسی های قانونی به عمل آمده مالیات و یا درآمد مشمول مالیات ابرازی آنان مورد تأیید و قبول مأموران رسیدگی کننده ذیربط قرار گرفته باشد، مأموران مزبور در اجرای مفاد مقررات تبصره الحاقی به ماده ۲۹ آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ اصلاحی قانون یاد شده موضوع بخشنامه شماره ۷۴۹۸/۲۰۰ مورخ ۲۶/۴/۱۳۹۲ نسبت به صدور برگ مالیات قطعی اقدام نمایند.

علی عسکری
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

این مطلب را هم بخوانید:  اختلاس یا بی تفاوتی به واحد مالی؟

ارسال نظر و سوال

دیدگاه خود را وارد کنید
Please enter your name here