در ایران و اسپانیا ، ستاد جلوگیری از فرار مالیاتی تشکیل شده است

0
631

09

با سلام محضر همه کاربران و عرض خسته نباشید ،

در ادامه مطالب عنوان شده در بخش دانستنیهای بین المللی پرشین حساب ، نگاهی به موافقتنامه مالیاتی کشورمان با کشور پادشاهی اسپانیا انداختم و خلاصه ای از این موافقتنامه را برای شما دوستان نوشتم . بد نیست شما علاقمندان نیم نگاهی به این گونه  روابط بین المللی در حوزه مالیاتی داشته باشید . نام کامل این قرارداد ، اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیاتهای سرمایه و درآمد می باشد . این موافقتنامه در تاریخ ۲۸ تیر ماه ۱۳۸۲ منعقد شد و در تاریخ ۱۰ دی ماه ۱۳۸۴ اجرا گردید و در ۲۹ ماده تنظیم گردید .

این قرارداد مشمول کسانی می شود که در یکی از این دو کشور مقیم می باشند و شامل :

  • مالیات بر درآمد و مالیات بر سرمایه است که صرفنظر از نحوه اخذ آنها، از سوی هر دولت متعاهد، تقسیم بندی می گردد.
  • مالیات بر درآمد و سرمایه عبارت است از کلیه مالیاتهای متعلق بر کل درآمد و کل سرمایه از جمله مالیـات درآمدهای حاصل از نقل و انتقال اموال منقول یا غیر منقول، مالیات بر کل مبالغ دستمزد یا حقوق پرداختی توسط موسسات و همچنین مالیات بر افزایش ارزش سرمایه.
  • مالیاتهای موجود مشمول این موافقتنامه بویژه عبارتند از :

الف : درمورد اسپانیا :

 

سال ۹۹ یک سال پر درآمد برای حسابدارهاست! اگر بخواهید سهمتون رو از این بازار بدست می آورید ؛ ویدئو رو ببینید:

ـ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی،

ـ مالیات بر شرکت،

ـ مالیات بر درآمد اشخاص غیر مقیم،

ـ مالیات بر سرمایه، و

ـ مالیاتهای محلی بر درآمد و سرمایه.

ب   : در مورد جمهوری اسلامی ایران:

– مالیات بر درآمد،

– مالیات بر دارایی، (به استثنای مالیات بر ارث)

  • این موافقتنامه شامل مالیاتهایی که نظیر یا دراساس مشابه مالیاتهای موجود بوده و بعد از تاریخ امضای این موافقتنامه به آنها اضافه و یا بجای آنها وضع شود نیز خواهد بود. مقامات صلاحیتدار دولتهای متعاهد، ظرف مدت معقولی یکدیگر را از هر تغییر مهمی که در قوانین مالیاتی مربوط به آنها حاصل شود، مطلع خواهند نمود.
این مطلب را هم بخوانید:  چگونه اسناد دریافتنی خود را به بهترین شکل مدیریت کنید؟

درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از اموال غیر منقول واقع در دولت متعاهد دیگر از جمله درآمد حاصل از کشاورزی یا جنگلداری مشمول مالیات آن دولت دیگر خواهد بود.

درآمد های تجاری موسسه یک دولت متعاهد فقط مشمول مالیات همان دولت خواهد بودمگراینکهاین موسسه از طریق مقر دایم واقع در دولت متعاهد دیگر امور تجاری خود را انجام دهد.

در مورد حمل و نقل بین المللی درآمد حاصل بابت استفاده از کشتی‌ها، وسایط نقلیه هوایی یا جاده‌ای در حمل و نقل بین المللی فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی خواهد بود که محل مدیریت موثر موسسه در آن واقع است.

اغلب فعالیتهای اقتصادی از طریق مشارکت شرکتهای خصوصی با یکدیگر انجام می شود بطوری که موسسه یک دولت متعاهد بطـور مستقیم یا غیر مستقیم در مدیریت، کنترل یا سرمایه موسسه دولت متعاهد دیگر مشارکت داشته باشد،و یا اشخاصی واحد بطور مستقیم یا غیر مستقیم در مدیریت، کنترل یا سرمایه موسسه یک دولت متعاهد و موسسه دولت متعاهد دیگر مشارکت داشته باشند،و شرایط مورد توافق یا مقرر در روابط تجاری یا مالی بین این دو موسسه، ‌متفاوت از شرایطی باشد که بین موسسات مستقل برقرار است، درآن صورت هرگونه درآمدی که باید عاید یکی از این موسسات می‌شد، ولی بعلت آن شرایط، عاید نشده‌است می‌تواند جزء درآمد آن موسسه منظور شده و مشمول مالیات متعلقه شود.

امیدوارم  تا حدودی شما را  با دانستنیهای بین المللی آشنا کرده باشم .

آرزوی لحظاتی خوش توام با موفقیت را برای شما دارم.

ارسال نظر و سوال

دیدگاه خود را وارد کنید
Please enter your name here