دانلود رایگان کتاب قانون کار

4
4469

سلام کاربران عزیز

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل نوزدهم (مربوط به حقوق ملت ) تصریح نمودهاست : (مردم ایران از هر قوم وقبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد ، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود)

اصل بیستم می گوید: (همه افراد اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلامی برخوردارند)

در اصل بیست و هشتم آمده است: (هرکس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی وحقوق دیگران نباشد برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیازجامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید)

مطابق اصل بیست و نهم : ( برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کار افتادگی، بی سرپرستی، در را ه ماندگی، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبتهای پزشکی به صورت بیمه و غیره حقی است همگانی و دولت مکلف است طبق
قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حا صل از مشارکت مردم، خدمات وحمایتهای مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تأمین کند)

 

این تابستون، شب عید حسابدارهاست! اگر می‌خواهید سهمتون رو از این بازار بگیرید، حتما این ویدئو رو ببینید:

در اصل چهل وسوم ، موارد زیر جزء ضوابط اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بشمار آمده است: تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل . قراردادن وسائل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسائل کار ندارند . تنظیم برنامه اقتصادی کشور به
صورتی که شکل و محتوا و ساعات کار چنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلی، فرصت و توانکافی برای خودسازی معنوی، سیاسی و اجتماعی و شرکت فعال در رهبری کشور و افزایش مهارتو ابتکار را داشته باشد . رعایت آزادی انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به کاری معین و جلوگیری ازبهره کشی از کار دیگری، منع اضرار به غیر، تربیت افراد ماهر.

این مطلب را هم بخوانید:  قرارداد کار چگونه تنظیم می‌شود؟

ضوابط فوق نشان می دهد کار و فعالیت سالم اقتصادی در نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران از ارزش والایی برخوردار می باشد.

در زیر کتاب قانون کار را برای شما کاربران عزیز قرارداده ایم.

دانلود کتاب قانون کار

4 دیدگاه ها

ارسال نظر و سوال

دیدگاه خود را وارد کنید
Please enter your name here