دارایی هایتان را دوباره قیمت گذاری کنید!

2
732

55555555

تجدید ارزیابی :

با نام ویاد خدا وسلام و احترام به همه شما عزیزان علاقه مند به مسائل حسابداری . امیدوارم سرحال باشید وآماده برای استفاده از مطالب امروز . اروز می خواهیم بدانیم تجدید ارزیابی چیست ؟ چه موقع لازم می شود ؟ بازتاب آن کجاست ؟ وثبت های آن به چه صورت است ؟
می دانیم که در شرایط تورمی ، ارزش منصفانه دارایی های غیر پولی دارایی های ثابت مشهود ، دارایی های نامشهود وسرمایه گذاری های بلند مدت ، به طور چشمگیری نسبت به مبلغ دفتری مبتنی بر بهای تمام شده تاریخی آن افزایش می یابد ، که این امر موجب می شود مربوط بودن و مفید بودن اطلاعات مالی خدشه دار شود .
استانداردهای حسابداری ایران در صورت رعایت ضوابط مربوط به تناوب تجدید ارزیابی ، انتخاب دارایی جهت تجدید ارزیابی ومشخصات ارزیاب ، تجدید ارزیابی دارایی غیر پولی رامجاز می داند . در صورت استفاده از روش تجدید ارزیابی ، پس از ثبت اولیه دارایی غیر پولی به بهای تمام شده تاریخی در صورتهای مالی ، این قلم دارایی باید به مبلغ تجدید ارزیابی یعنی ارزش منصفانه این دارایی در تاریخ تجدید ارزیابی پس از کسر استهلاک انباشته مبتنی بر مبلغ تجدید ارزیابی ، نشان داده شود . پس از انجام تجدید ارزیابی ، باید استهلاک انباشته قبلی حذف گردد و مبلغ تجدید ارزیابی جدید ، جایگزین مبلغ دفتری قبلی آن دارایی شود .

این مطلب را هم بخوانید:  دانلود رایگان فایل صوتی حسابداری ثروت

تناوب تجدید ارزیابی :

تناوب تجدید ارزیابی به تغییرات ارزش منصفانه دارایی تجدید ارزیابی شده بستگی دارد . اگر ارزش منصفانه دارایی تجدید ارزیابی شده ، تفاوت با اهمیتی با مبلغ دفتری آن داشته باشد ، تجدید ارزیابی بعدی ضرورت می یابد . به موجب استانداردهای حسابداری این تفاوت معمولا در دوره تناوب ۳ یا ۵ ساله ایجاد می شود ولی در مورد سرمایه گذاری ها ، دوره تناوب تجدید ارزیابی یک سال است .

انتخاب یک قلم دارایی برای تجدید ارزیابی :

اگر یک قلم از دارایی های غیر پولی تجدید ارزیابی شود ، تجدید ارزیابی تمام اقلامی که دارایی مزبور به آن تعلق دارد ، الزامی می شود .یک طبقه دارایی غیر پولی به گروهی از دارایی های با ماهیت و کاربرد مشابه در عملیات واحد تجاری اطلاق می شود . نمونه هایی از طبقات دارایی های ثابت غیر پولی عبارتند از : زمین ، ساختمان ، ماشین آلات و تجهیزات ، کشتی ها ، هواپیما ها ، وسایل نقلیه ، اثاثیه و منصوبات ، تاسیسات ، حق اختراع ، حق تالیف ، سرقفلی محل کسب ، علائم و نام های تجاری ، هزینه های تاسیس و …

تعیین مبلغ تجدید ارزیابی :

مبلغ تجدید ارزیابی دارایی غیر پولی بلند مدت عبارت است از ارزش منصفانه آن دارایی در تاریخ تجدید ارزیابی . ارزش منصفانه معمولا ارزش بازار دارایی با توجه به کاربردفعلی آن دارایی است . اگر تعیین ارزش بازار دارایی غیر ممکن باشد ، می توان از بهای جایگزینی مستهلک شده استفاده کرد .
(بهای جایگزین مستهلک شده عبارت است از بهای جایگزینی جاری یک دارایی پس از کسر استهلاک مبتنی بر بهای مزبور و مدت استفاده شده از آن دارایی )

مشخصات ارزیاب تعیین کننده تجدید ارزیابی :

تجدید ارزیابی دارایی های غیر پولی ، باید توسط ارزیابان مستقل و دارای صلاحیت حرفه ای انجام شود ، در ضمن چنانچه واحد تجاری ارزیابان با صلاحیتی در استخدام خود داشته باشد ، اگر نتیجه کار آنها مورد تایید ارزیابان مستقل قرار گیرد ، می تواند از این ارزیابان استفاده کند .

 

سال ۹۹ یک سال پر درآمد برای حسابدارهاست! اگر بخواهید سهمتون رو از این بازار بدست می آورید ؛ ویدئو رو ببینید:

این مطلب را هم بخوانید:  مراقب باشید ! 30 روز را با یک ماه اشتباه نگیرید !

مازاد تجدید ارزیابی :

در اولین نوبت تجدید ارزیابی دو حالت یکی از دو حالت زیر اتفاق می افتد :
الف ) مبلغ تجدید ارزیابی بیش از مبلغ دفتری باشد :
افزایش مبلغ دفتری در نتیجه تجدید ارزیابی ، درآمد غیر عملیاتی تحقق نیافته ناشی از تجدید ارزیابی شناخته شده و و مستقیما تحت عنوان مازاد تجدید ارزیابی ثبت و در ترازنامه به عنوان بخشی از حقوق صاحبان سرمایه طبقه بندی می شود و در صورت سود و زیان جامع نیز انعکاس می یابد . در نوبت های بعدی تجدید ارزیابی با افزایش مبلغ دفتری ، مثل تجدید ارزیابی نوبت اول برخورد می شود . حال اگر با کاهش مبلغ دفتری روبرو شویم ، این کاهش باید از مانده تجدید ارزیابی مربوط به همان دارایی به حساب مازاد تجدید ارزیابی بدهکار و در صورت سود و زیان جامع ( به عنوان یک کاهش ) انعکاس یابد و باقیمانده به عنوان هزینه شناسایی شود .
ب ) مبلغ تجدید ارزیابی از مبلغ دفتری کمتر باشد :
کاهش مبلغ دفتری در نتیجه تجدید ارزیابی به عنوان هزینه شناسایی می شود . در نوبت های بعدی تجدید ارزیابی با کاهش مبلغ دفتری ، مثل تجدید ارزیابی در نوبت اول برخورد می شود ، ولی اگر با افزایش مبلغ دفتری روبرو شویم ، این افزایش تا میزان هزینه قبلی شناسایی شده در رابطه با همان دارایی باید به عنوان درآمد به سود و زیان دوره منظور شود و باقی مانده تحت عنوان مازاد تجدید ارزیابی ثبت می شود .
در ادامه با ارائه یک مثال جامع هر دو وضعیت توضیح داده شده را بررسی می کنیم :

مثال:

شرکت پرشین ساختمانی را به ارزش ۲۰۰۰۰۰۰ ریال خریداری نمود .
فرض اول :

مبلغ تجدید ارزیابی ساختمان در نوبت اول ۲۱۵۰۰۰۰ ریال می باشد . ثبت تجدید ارزیابی ساختمان :

این مطلب را هم بخوانید:  تکنیک ثبت اصلاحات و بستن حسابها (1)

ساختمان                   ۱۵۰۰۰۰
مازادتجدید ارزیابی ساختمان                 ۱۵۰۰۰۰
در تجدید ارزیابی نوبت دوم ، دو حالت ممکن است اتفاق بیفتد :

حالت اول :

مبلغ تجدید ارزیابی زمین ۲۴۰۰۰۰۰ ریال باشد . در این حالت ثبت لازم :
ساختمان          ۲۵۰۰۰۰
مازادتجدید ارزیابی ساختمان          ۲۵۰۰۰۰ ( ۲۱۵۰۰۰۰ – ۲۴۰۰۰۰۰ )

حالت دوم :

مبلغ تجدید ارزیابی زمین ۱۹۰۰۰۰۰ ریال باشد . در این حالت ثبت لازم :
مازادتجدید ارزیابی ساختمان         ۱۵۰۰۰۰
هزینه              ۱۰۰۰۰۰
ساختمان                  ۲۵۰۰۰۰ ( ۱۹۰۰۰۰۰ – ۲۱۵۰۰۰۰ )

فرض دوم :

مبلغ تجدید ارزیابی ساختمان در نوبت اول ۱۹۰۰۰۰۰ ریال می باشد . ثبت لازم :
هزینه                      ۱۰۰۰۰۰
ساختمان                           ۱۰۰۰۰۰
در تجدید ارزیابی نوبت دوم دو حالت زیر ممکن است رخ دهد :

حالت اول :

مبلغ تجدید ارزیابی ساختمان ۱۷۰۰۰۰۰ ریال باشد . ثبت لازم :
هزینه                    ۲۰۰۰۰۰ ( ۱۷۰۰۰۰۰ – ۱۹۰۰۰۰۰ )
ساختمان                   ۲۰۰۰۰۰
حالت دوم : مبلغ تجدید ارزیابی ساختمان ۲۲۰۰۰۰۰ ریال باشد . ثبت لازم :
ساختمان          ۳۰۰۰۰۰ ( ۱۹۰۰۰۰۰ – ۲۲۰۰۰۰۰ )
درآمد                       ۱۰۰۰۰۰ ( ما به التفاوت دو طرف )
مازاد تجدید ارزیابی ساختمان          ۲۰۰۰۰۰ ( ۲۰۰۰۰۰۰ – ۲۲۰۰۰۰۰ )
امیدوارم مطالب ارائه شده امروز بتواند به شما در ثبت ارزیابی دارایی هایتان کمک کند .

سخن گفتن یک نوع نیاز است ، ولی گوش دادن یک هنر است . (گوته )

اعظم رزی

2 دیدگاه ها

  1. سلام و درود بر سرکار خانم رزی
    تشکر بی پایان بابت تمام مطلب مفید و درجه یکی که در اختیار دوستان قرار می دهید ، خانم رزی یه سوال داشتم از حضورتان :
    اگه لطف کنید نحوه استهلاک گیری دارایی تجدید ارزیابی شده رو با ذکر مثال توضیح دهید
    با تشکر فراوان
    مسعود حسین پور

ارسال نظر و سوال

دیدگاه خود را وارد کنید
Please enter your name here