خلاصه آیین نامه تنظیم حقوق و دستمزد و بیمه

0
2116

حقوق و دستمزد و بیمه

کارگاههای مشمول قانون تامین اجتماعی حداکثر ظرف ۱۵ روز از تاریخ شمول باید به شعبه تامین اجتماعی واقع در حوزه عمل کارگاه مراحعه کنند وبا استفاده از فرمهایی که دراختیار آنان قرار می گیرد مشخصات کارگاه و کارگران خود را تکمیل نموده وبه شعبه ارائه نمایند

 

 • کارگاههایی که کارگر جدید استخدام می کنند باید حداکثر ظرف ۱۵ روز ازتاریخ استخدام کارگر جدید برای نامنویسی و دریافت شماره انفرادی او اقدام کنند
 • کارفرمایان باید برای تمامی کارگران و کارکنان خود که مشمول قانون تامین احتماعی باشند لیست مزد وحقوق ومزایای آنان را با مشخصات زیر به شعبه تامین اجتماعی ارسال نمایند
 • نام ونام خانوادگی کارفرما یا مشخصات شرکت ونام ونام خانوادگی مدیر عامل شرکت
 • شماره اختصاصی کارگاه که از طرف شعبه به کارفرما اعلام شده است و نام ونشانی دقیق کارگاه یا کارگاهها
 • نام ماه وتعیین روزهایی که صورت مزد وحقوق برای آن مدت تهیه شده است
 • شماره ردیف ، نام ونام خانواگی بیمه شده وشماره اختصاصی بیمه شده که ازطرف شعبه اعلام شده است
 • مبلغ حق بیمه سهم بیمه شده
 • جمع مبلغ بیمه سهم بیمه شده وسهم کارفرما
 • مهلت تحویل لیست حقوق ودستمزد مربوط به هرماه تا آخرین روز ماه بعد است
 • اگر بیمه شده ای براثر بیماری نتواند درمحل کار حضور یابد کارفرما باید ایام بیماری را باذکر تاریخ درستون ملاحظات لیست حقوق و دستمزد توضیح دهد
 • اگر بیمه شده ای ترک خدمت کرده یا خدمت او پایان یافته باشد کارفرما باید موضوع را در ستون مربوط به ترک کار در لیست حقوق و دستمزد درج نماید ودر مورد شعبه غیر مکانیزه پایان خدمت بییمه شده را کتباً به شعبه اعلام نماید.
این مطلب را هم بخوانید:  انجام عملیات بستن حسابها با یک انبارگردانی اصولی

منبع : tamin.ir

دانلود دستمزد مبنای حق بیمه ۱۳۹۴

اگر می‌خواهید از حسابداری، درآمد شایسته‌ای داشته باشید این ویدئو را ببینید:

اگر میخواهید در تنظیم حقوق و دستمزد حرفه ای شوید پیشنهاد میکنیم در کارگاه اختصاصی حقوق ودستمزد پرشین ثبت نام کنند.

کارگاه حقوق و دستمزد 

ارسال نظر و سوال

دیدگاه خود را وارد کنید
Please enter your name here