حسابداری فروشگاه های زنجیره ای چگونه انجام می‌شود؟

1
428
حسابداری فروشگاه های زنجیره ای

آیا میدانید فروشگاه های زنجیره ای چگونه عملیات حسابداری خود را انجام میدهند؟ حسابداری فروشگاه های زنجیره ای در واقع حسابداری شعب می‌باشد. به فروشگاه های زنجیره ای، فروشگاه‌های چند شعبه ای نیز می‌گویند. نمی‌دانم شما چقدر با حسابداری فروشگاه های زنجیره ای آشنا هستید؟ در این مطلب ما با ارائه مثالی نحوه حسابداری این فروشگاه ها را توضیح داده‌ایم.

حسابداری شعب

همان‌طور که میدانیم حسابداری شعب به طرق مختلفی انجام می شود از آن جمله حسابداری شعب متمرکز و حسابداری شعب غیر متمرکز.

در حسابداری شعب متمرکز تمامی ثبتها در دفتر مرکزی انجام می‌شود ولی در حسابداری شعب غیر متمرکز هر شعبه ای به‌ صورت جداگانه دفاتر خود را ثبت نموده و در پایان تراز آزمایشی را جهت ترکیب حسابها برای مرکز ارسال می‌نماید.

حسابداری فروشگاههای زنجیره ای

اما متداولترین روش برای مدیریت فروشگاه‌ های زنجیره ای همان مدیریت واحد یا دفتر مرکزی (حسابداری شعب متمرکز)  می‌باشد. در این روش کالا به یکی از روشهای زیر قیمت گذاری می‌شود:

 1. روش بهای فروش
 2. روش بهای تمام شده
 3. روش بهای تمام شده به علاوه درصدی سود

دفتر مرکزی فروشگاه های زنجیره ای  برای نظارت بر شعب پراکنده خود از ۱۲ سرفصل حساب استفاده می کند که عبارتند از:

 

این تابستون، شب عید حسابدارهاست! اگر می‌خواهید سهمتون رو از این بازار بگیرید، حتما این ویدئو رو ببینید:

 • کالای شعبه: حسابی با ماهیت بدهکار می باشد که نشان دهنده موجودی کالا در شعبه می‌باشد.
 • موجودی کالا: حسابی است که به موجودی کالای مرکز مربوط می باشد.
 • کالای ارسالی: حسابی با ماهیت بستانکار که نشان دهنده کالای ارسال شده از مرکز به شعبه، با بهای تمام شده، می‌باشد.
 • تعدیل کالا: حسابی با ماهیت بستانکار می باشد که نشان دهنده سود حاصل از فروش کالا توسط شعبه با درصد تعیین شده از طرف مرکز.
 • وجه نقد: همان بانک یا صندوق شعبه است . که ماهیتی بدهکار دارد.
 • حسابهای دریافتنی شعبه: جهت بیان فروشهای نسیه شعبه از این حساب باماهیت بدهکار استفاده می‌شود.
 • هزینه های شعبه: سرقت کالا ، آتش سوزی ، سرقت وجه نقد ، کسر غیر عادی در موجودی کالای شعبه.
 • کالای بین راهی: جهت نشان دادن کالاهایی که هنوز به فروشگاه یا انبار آن نرسیده‌اند. این حساب بدهکار است و در مقابل کالای شعبه قرار می‌گیرد.
 • موجودی ابتدای دوره شعبه
 • موجودی پایان دوره شعبه
 • سود ظاهری: برای بستن مانده بستانکار کالای شعبه از این حساب با ماهیت بستانکار استفاده می‌شود.
 • زیان ظاهری: برای بستن مانده بدهکار کالای شعبه از این حساب با ماهیت بدهکار استفاده می‌شود.
این مطلب را هم بخوانید:  چگونگی پذیرش هزینه های تبلیغات در اداره دارایی

برای بیان چگونگی استفاده از این سرفصلها به یک مثال کاربردی و جامع می‌پردازیم:

مثال ثبت عملیات فروشگاه های زنجیره ای در دفاتر

فروشگاه زنجیره ای اتکا شعبه ای در شهرستان شوش دارد که کالاهای خود را به صورت بهای تمام شده به علاوه ۲۰% سود به آن شعبه ارسال می دارد.

این فروشگاه مرکزی طی ماه گذشته ۷،۲۰۰،۰۰۰ ریال کالا به شعبه شوش فرستاد. شعبه مبلغ ۳،۰۰۰،۰۰۰ ریال از کالاها را به فروش رساند که ۷۰% آن بصورت نقد بوده است . وصولی از بدهکاران ۶۰۰،۰۰۰ریال بوده است و کالاهایی به ارزش ۴۸،۰۰۰ریال به فروشگاه مرکزی ارجاع داده شد. موجودی ابتدای ماه گذشته ۱۵۰،۰۰۰ و موجودی ابتدای ماه حاضر ۳،۹۶۰،۰۰۰ ریال ارزیابی شده است.

مطلوب است ثبت روزنامه ای فعالیتهای مذکور و انتقال حسابها به دفتر کل و صورت سود و زیان شعبه.

 1. بابت ارسال کالا به شعبه
شرح بدهکار بستانکار محاسبات
کالای شعبه ۷,۲۰۰,۰۰۰
کالای ارسالی به شعبه ۶,۰۰۰,۰۰۰
حساب تعدیل کالا شعبه ۱,۲۰۰,۰۰۰ (۲۰/۱۲۰)*۷،۲۰۰،۰۰۰

 

کالای ارسالی به شعبه حتما باید به بهای تمام شده ثبت شود. تفاوت ثبتی در حساب تعدیل کالای شعبه که نشان‌دهنده سود می‌باشد بستانکار می‌شود.

۲.بابت فروش شعبه

شرح بدهکار بستانکار محاسبات
وجه نقد ۲,۱۰۰,۰۰۰ ۷۰%*۳,۰۰۰,۰۰۰
ح دریافتنی شعبه ۹۰۰,۰۰۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰-۲۱۰۰,۰۰۰
کالای شعبه ۳,۰۰۰,۰۰۰

 

۳.بابت وصول حساب بدهکاران

شرح بدهکار بستانکار
وجه نقد ۶۰۰,۰۰۰
ح دریافتنی شعبه ۶۰۰,۰۰۰

 

۴- بابت مرجوعی کالا به فروشگاه مرکزی

شرح بدهکار بستانکار محاسبات
کالای ارسالی به شعبه ۴۰,۰۰۰
حساب تعدیل کالا ۸,۰۰۰ (۲۰/۱۲۰)*۴۸،۰۰۰
کالای شعبه ۴۸,۰۰۰

 

تا حالا فعالیتهای عادی فروشگاه زنجیره ای  را ثبت کردیم و الان نوبت می رسه به ثبتهای تعدیلی یا اصلاحی مربوط به کالاهای ابتدا و انتهای دوره مالی:

این مطلب را هم بخوانید:  لغو چرخش اجباری حسابرسان

اصلاح حساب موجودی کالای ابتدای دوره

۵ – بابت اصلاح موجودی کالا ی ابتدای دوره

شرح بدهکار بستانکار
کالای شعبه ۱۵۰،۰۰۰  (بهای سیاهه)
موجودی کالا ۱۲۵،۰۰۰   (بهای تمام شده)
حساب تعدیل کالا   ۲۵،۰۰۰

ثبت اصلاحی موجودی پایان دوره

میدانیم که موجودی ابتدای ماه حاضر در واقع موجودی انتهای ماه گذشته می باشد.

۶- بابت اصلاح موجودی کالای پایان دوره

شرح بدهکار بستانکار
موجودی کالا ۳،۳۰۰،۰۰۰      ( بهای تمام شده )
حساب تعدیل کالا ۶۶۰,۰۰۰
کالای شعبه

۳،۹۶۰،۰۰۰ (بهای سیاهه )

 

در پایان انجام ثبتها از حسابها مانده گیری کرده و سود و زیان شعبه را محاسبه می‌کنیم:

کالای شعبه
بدهکار بستانکار
ابتدای دوره ۱۵۰,۰۰۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰ فروش
ارسال به شعبه ۷،۲۰۰،۰۰۰ ۴۸,۰۰۰ مرجوعی
۳,۹۶۰,۰۰۰ پایان دوره
جمع ۷,۳۵۰,۰۰۰ ۷,۰۰۸,۰۰۰
مانده ۳۴۲,۰۰۰

 

همان‌طور ‌که مشاهده می‌کنیم از کالاهایی که به فروشگاه زنجیره ای شوش فرستاده شده مقداری فروش رفته و مقداری مرجوع و مقداری هم بعنوان پایان دوره در فروشگاه زنجیره ای شوش مانده است.

چنانچه فروش شعبه با سود ۲۰ درصد باشد طرفین حساب کالای شعبه باید مساوی بشود و مانده ای نداشته باشد. ولی وقتی شعبه با سودی بیشتر از ۲۰ درصد فروش کند سمت بستانکار این حساب بیشتر می شود و به این مبلغ مازاد، سود ظاهری شعبه گفته می‌شود . که سودی بیشتر از سود ۲۰ درصدی که مرکز تعیین کرده می باشد . که در پایان این سود ظاهری به سود واقعی شعبه افزوده شود ولی وقتی شعبه با سودی کمتر از ۲۰ درصد فروش کند سمت بدهکار این حساب بیشتر می‌شود و به این مابه‌التفاوت زیان ظاهری شعبه گفته می‌شود که این زیان در پایان باید از حساب تعدیل کالا که سود واقعی شعبه می‌باشد کسر شود. بعد از مانده گیری و مشخص شدن سود و زیان در حساب کالای شعبه این حساب را به حساب تعدیل کالای شعبه می‌بندیم.

این مطلب را هم بخوانید:  دانلود رایگان استاندارد شماره 3 ( Power Point - PDF )

در حسابداری فروشگاه های زنجیره ای به مرحله بستن حسابها می‌رسیم:

بستن حساب کالای شعبه

۷-انتقال زیان شعبه (مانده بدهکار کالای شعبه ) به حساب تعدیل کالا    

شرح بدهکار بستانکار
تعدیل کالای شعبه ۳۴۲،۰۰۰
کالای شعبه ۳۴۲،۰۰۰

 

گاهی به حساب تعدیل کالا، سود تحقق نیافته شعبه می‌گویند. با ثبت فوق حساب کالای شعبه بسته می‌شود.

 مانده گیری از حساب تعدیل کالا 

حساب تعدیل کالا
بدهکار بستانکار
۴ ۸،۰۰۰ ۱،۲۰۰،۰۰۰ ۱
۶ ۶۶۰،۰۰۰ ۲۵،۰۰۰ ۵
۷ ۳۴۲،۰۰۰
جمع ۱،۰۱۰،۰۰۰ ۱،۲۲۵،۰۰۰
مانده ۲۱۵،۰۰۰

 

این مانده بستانکار حاکی از سود دوره مالی شعبه شوش می باشد که به حساب سود و زیان مرکز بسته می‌شود.

بستن حساب تعدیل کالا

شرح بدهکار بستانکار
حساب تعدیل کالای شعبه ۲۱۵،۰۰۰
خلاصه حساب سود و زیان شعبه ۲۱۵،۰۰۰
 خ ح سود و زیان شعبه ۲۱۵،۰۰۰
سود و زیان ویژه مرکز ۲۱۵،۰۰۰

 

آزمون صحیح بودن پروسه

الف – محاسبه بهای تمام شده کالای فروش رفته 

شرح مانده
مانده حساب کالای ارسالی ۵،۹۶۰،۰۰۰
اضافه می شود  کالای ابتدای دوره ۱۲۵،۰۰۰
کالای آماده برای فروش ۶،۰۸۵،۰۰۰
کسر می شود کالای پایان دوره (۳،۳۰۰،۰۰۰)
بهای تمام شده کالای فروش رفته ۲،۷۸۵،۰۰۰

 

ب – محاسبه سود ناخالص دوره 

شرح مانده
فروش ۳،۰۰۰،۰۰۰
کسر می شود بهای تمام شده کالای فروش رفته (۲،۷۸۵،۰۰۰)
سود ناخالص دوره ۲۱۵،۰۰۰

 

 

1 دیدگاه

ارسال نظر و سوال

دیدگاه خود را وارد کنید
Please enter your name here