حسابداری به سبک مدیریت…!

0
839

accounts3 آیا میدانید حسابداری مدیریت چه ویژگی هایی دارد؟

به همه کاربران محترم و با سلیقه ای که بازهم سایت پرشین حساب را برای مطالعه و افزایش اطلاعات حسابداریشان انتخاب کردند صمیمانه سلام می کنم. امیدوارم حالتان مثل همیشه خوب باشد. شاید با خواندن عنوان مطلب امروز با خودگفتید چه نکته ای ممکن است باشد که ما از ان باخبر نباشیم ؟ آیا می دانید حسابداری مدیریت چیست؟ آیا حسابداری مالی و حسابداری مدیریت با هم فرق دارد؟در جواب باید یگویم بله.حسابداری مدیریت شامل طراحی و استفاده از حسابداری در داخل سازمان است.این نوع حسابداری را نمی توان مجموعه ای از قواعد ثابت به حساب آورد . زیرا روشهای حسابداری مدیریت به منظور دستیابی به به منظور دستیابی به هدفهای سازمان از طریق بهبود فرآیند تصمیم گیری مدیران و کارکنان است.

بنابراین حسابداری مدیریت بایدخود را با قوانین و نیازمندی های سازمان تطبیق دهد. دو نیروی موثر بر سازمان های امروزی تغییرات تکنولوژی و رقابت های جهانی هستند. سازمان هایی که در چنین محیط های پویا فعالیت می کنند ناگزیرهستند برای تهیه اطلاعات مورد نیاز خود بر سیستم حسابداری مدیریت اتکا کنند . این سیستم مانند یک ترمز برای مواجه شدن با محیط در حال تغییر محسوب خواهد شد.

هدف هر سازمان بسیار متنوع است که ممکن است شامل موارد زیر باشد:

  • سود آوری
  • رشد
  • خود کفایی
  • حداقل کردن بهای تمام شده
  • تنوع بازار
  • کیفیت محصول صرفنظر از اینکه هدف های سازمان کدام یک از موارد بالا باشد ، وظیفه مدیریت حصول اطمینان از دستیابی به اهداف تعیین شده است .

در کوشش هایی که به منظور دستیابی به اهداف سازمان انجام می شود معمولا در ۴ نوع فعالیت اصلی درگیر می شود :

 

سال ۹۹ یک سال پر درآمد برای حسابدارهاست! اگر بخواهید سهمتون رو از این بازار بدست می آورید ؛ ویدئو رو ببینید:

  • تصمیم گیری
  • برنامه ریزی
  • رهبری فعالیت های عملیاتی
  • کنترل
این مطلب را هم بخوانید:  تجربه شماره 6 : با پشتکاروبرنامه ریزی به آنچه می خواهید می رسید

که برای هر کدام از فعالیت های چهار گانه بالا مدیرت به اطلاعات مربوط نیاز دارد . هدف اصلی حسابداری مدیریت : می توان اهداف اصلی حسابداری مدیریت را به شرح زیر برشمرد: ۱- تامین اطلاعات مورد نیاز مدیران برای تصمیم گیری و برنامه ریزی ۲- کمک به مدیران در رهبری و کنترل فعالیت های عملیاتی ۳- انگیزش مدیران و کارکنان برای فعالیت در راستای هدف های سازمان ۴- سنجش وارزیابی عملکرد واحدهای تابعه ، مدیران و سایر کارکنان سازمان

ویژگی اطلاعات حسابداری مدیریت:

۱- مربوط بودن

۲- به موقع بودن

۳-صحیح بودن

۱- مربوط بودن: یکی از ویژگی های با اهمیت اطلاعات حسابداری مدیریت است . مربوط بودن یعنی اینکه اطلاعات بایدبا مساله یا تصمیم در دست بررسی مرتبط باشد . اگر چه مربوط بودن از ویژگی های اطلاعات حسابداری مالی نیز به حساب می آید ولی دراطلاعات حسابداری مدیریت بیشتر مورد توجه قرار می گیرد.

۲- به موقع بودن: اطلاعات حسابداری مدیریت باید به هنگام تهیه شود . به موقع در اختیار گذاشتن اطلاعات حسابداری موجب تصمیم گیری بهترمدیر سازمان خواهد شد.با گذشت زمان ممکن است ارزش اطلاعات از دست برود.در گاهی اوقات دستیابی به اطلاعات تقریبی وزود هنگام بسیار بهتراز اطلاعات دقیق ودیرهنگام است.

۳- صحیح بودن : اطلاعات حسابداری مدیریت باید صحیح باشد زیرا به موقع ترین اطلاعات در صورتیکه صحیح نباشد، ارزش زیادی ندارند.بنابراین صحیح بودن،یک پیش شرط با اهمیت برای اطلاعات مربوط وبه موقع حسابداری مدیریت است.یعنی اطلاعات باید اولاصحیح باشند،ثانیا مربوط و به موقع باشند.

حسابداری مدیریت درمقایسه با حسابداری مالی:

۱- کانون توجه در هرچهار هدف حسابداری مدیریت،مدیران هستند.درصورتیکه در حسابداری مالی کانون توجه ذی نفعان برون سازمانی می باشند.این ذی نفعان شامل سرمایه گذاران ، اعتبار دهندگان ، تحلیل گران مالی و ارگان های دولتی می باشند.

این مطلب را هم بخوانید:  آموزش چگونگی آدرس دهی های مطلق ، نسبی و ترکیبی در اکسل

۲- حسابداری مالی ماهیت گذشته نگر دارد ، یعنی با توجه به اطلاعات سال مالی گذشته تهیه و آماده می گردد ولی حسابداری مدیریت بر مبنای پیش بینی سال آتی تهیه می گردد.

۳- حسابداری مالی دارای اصول و ضوابط مشخص و تعیین شده است و نمی توان از این استاندارد ها سرپیچی کرد ؛ مثلا در ترازنامه باید ابتدادارایی های جاری بیاید وسپس در ادامه دارایی های غیر جاری؛ولی در حسابداری مدیریت استاندارد و اصول معنا ندارد و گزارشات بسته به سلیقه مدیریت سازمان و انتظارات سازمان تهیه می گردد.

۴- گزارشات حسابداری مالی به کل واحد انتفاعی مربوط می شود ، ولی حسابداری مدیریت ممکن است تنها برای یک بخش از سازمان تهیه شود.

۵- گزارشات حسابداری مالی باید در پایان هر سال تهیه گردد ودر اختیار استفاده کنندگان قرار گیرد ، ولی گزارشات حسابداری مدیریت بسته به درخواست مدیریت ممکن است چندین دوره در طی یک سال مالی انجام شود.

امیدوارم توانسته باشم اطلاعات مفیدی در مورد حسابداری مدیریت در اخیارتان بگذارم.

دشواری ها نمی توانند مرا شکست دهند ، هر مشکلی در برابر اراده بی چون و چرای من تسلیم می شود.(لئوناردو داوینچی)

 

اعظم رزی

ارسال نظر و سوال

دیدگاه خود را وارد کنید
Please enter your name here