تمدید مهلت بخشودگی جرائم مالیاتی تا خرداد ۱۳۹۹ به همراه مثال

1
1105
بخشودگی جرائم مالیاتی

طبق اطلاعیه سازمان امور مالیاتی، به دلیل جلوگیری از گسترش بیماری کرونا و رعایت حقوق مودیان محترم مالیاتی، پیرو بخشنامه‌های سازمان امور مالیاتی کشور، تمامی مودیانی که بدهی قطعی شده خود را تا پایان خرداد۱۳۹۹ پرداخت نمایند به میزان بخشودگی جرایم قابل بخشش اسفندماه ۱۳۹۸ (۹۰% برای مودیان واحدهای تولیدی و ۸۰% برای سایر مودیان) از بخشودگی جرایم مالیاتی برخوردار خواهند بود. در واقع به دلیل اینکه اسفندماه یکی از ماه‌های پردرآمد برای تولیدکنندگان، بازاریان و … می باشد و به دلیل شیوع ویروس کرونا بسیاری از فعالین متضرر شده‌اند بنابراین جهت حفظ حقوق مودیان، بخشودگی جرائم تا خرداد ۱۳۹۹ تمدید شده است.

در این نوشتار ضمن توضیح بخشنامه مذبور، در پایان با ارائه مثالی از نحوه استفاده از بخشودگی این بخشنامه، موضوع را برای شما روشن تر خواهیم کرد.

طبق بخشنامه ۱۰۰/۹۸/۲۰۰ مورخ ۱۳/۱۲/۱۳۹۸، مهلت بخشودگی جرائم تا خرداد ۹۹ تمدید شد

پارسا در بخشنامه شماره ۱۰۰/۹۸/۲۰۰، تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۳ خاطرنشان کرد: پیرو بخشنامه‌های شماره ۲۰۰/۹۸/۴۱ تاریخ ۱۳۹۸/۵/۸، شماره ۲۰۰/۹۸/۴۵ تاریخ ۱۳۹۸/۵/۲۷، ۲۰۰/۹۸/۶۵، تاریخ ۱۳۹۸/۷/۸، ۲۰۰/۹۸/۶۹، تاریخ ۱۳۹۸/۷/۳۰ و ۲۰۰/۹۸/۸۷، تاریخ ۱۳۹۸/۹/۲۷ بدینوسیله مقرر می‌شود:

  1. مودیانی که بدهی قطعی شده خود را تا پایان خردادماه سال ۱۳۹۹ پرداخت کنند، به میزان بخشودگی جرایم قابل بخشش اسفندماه ۱۳۹۸ (۹۰ درصد برای مودیان واحدهای تولیدی دارای پروانه بهره برداری و پروانه کسب تولیدی از مراجع ذیربط و ۸۰ درصد برای سایر مودیان) از بخشودگی جرایم برخوردار خواهند بود.
  2. مودیانی که برگ مالیات قطعی آن‌ها از تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ ابلاغ شده است، چنانچه حداکثر تا تاریخ۱۳۹۹/۳/۳۱ نسبت به پرداخت اصل بدهی قطعی شده خود اقدام کنند، مشمول حکم بند (۲) بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۸/۴۵، تاریخ ۱۳۹۸/۵/۲۷ خواهند بود.

بخشنامه 200/98/100 تمدید مهلت بخشودگی جرائم مالیاتی

هدف سازمان امور مالیاتی از بخشودگی جرائم مالیاتی

با توجه به اهمیت تحقق درآمدهای مالیاتی و تسریع در امر وصول مالیات و رعایت اصل عدالت مالیاتی و بر اساس اختیارات حاصل از مفاد ماده ۱۹۱ قانون مالیات‌های مستقیم، بخشودگی جرائم ماده ۱۶۹، ۱۹۰، ۱۹۳، ۱۹۷ و ۱۹۹ قانون مالیات‌های مستقیم و ماده‌های ۲۲ و ۲۳ ارزش افزوده برای اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی قابل اجراست. همچنین مشخص شدن تکلیف بدهیهای مالیاتی راهکاری برای اخذ هر چه سریعتر درآمد‌های مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی میباشد.

 

این تابستون، شب عید حسابدارهاست! اگر می‌خواهید سهمتون رو از این بازار بگیرید، حتما این ویدئو رو ببینید:

این مطلب را هم بخوانید:  1 حالت متفاوت در مشاوره مالیاتی به اشخاص زیان ده

مفاد ماده ۱۹۱ قانون مالیات‌های مستقیم

تمام یا قسمتی از جرایم مقرر در این قانون بنا به ‌درخواست مودی با توجه به دلایل ابرازی مبنی بر خارج از اختیار بودن عدم انجام تکالیف مقرر و با در نظر گرفتن سوابق مالیاتی و خوش حسابی مودی به تشخیص و موافقت سازمان امور مالیاتی کشور قابل بخشوده شدن می‌باشد.

مودیان خوش حساب چه اشخاصی هستند؟

طبق دستورالعمل نحوه انتخاب و تقدیر از مودیان مالیاتی خوش حساب نمونه، مودیانی به عنوان مودی خوش حساب در نظر گرفته می شوند که موارد زیر را رعایت کنند:

 1. تسلیم اظهارنامه مالیاتی:  ۱-۱) مودیانی که اظهارنامه‌های مالیاتی سه سال متوالی را در موعد مقرر تسلیم نموده باشند.
  ۱-۲) مودیان مالیات بر ارزش افزوده که اظهارنامه هر دوره مالیاتی را در مهلت مقرر قانونی (یا تمدید شده توسط سازمان) تکمیل و تسلیم نموده باشند.
 2. مودیانی که مالیات عملکرد سه سال آخر منتهی به معرفی مودی نمونه را براساس تمکین و یا توافق با اداره امور مالیاتی یا خوداظهاری به قطعیت رسانده باشند.
 3. مودی همزمان با تسلیم اظهارنامه برای پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات ابرازی اقدام نموده باشد.
 4. مودی ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ برگ قطعی، برای پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات قطعی، اقدام نموده باشد.
 5. در رابطه با عملکرد سه سال آخر منتهی به سال معرفی مودی نمونه، کتمان درآمد برای مودی گزارش نشده و یا برای وی برگ تشخیص متمم (موضوع ماده ۲۲۷ ق م م) صادر نشده باشد.
 6. مودی منتخب باید در “سامانه بدهکاران وصول و اجراء تحت وب” در تمامی منابع مالیاتی، فاقد بدهی باشد. در مورد اشخاص حقوقی، مدیران شرکت نیز باید در این سامانه فاقد بدهی باشند.
 7. مودیان منتخب مالیاتهای مستقیم در صورت شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده، باید نسبت به انجام تکالیف قانونی از جمله ثبت نام، تسلیم اظهارنامه، پرداخت مالیات و عوارض متعلقه اقدام نموده باشند.
 8. مودیان مالیات بر ارزش افزوده باید شرط مذکور در بند (۱-۱) این ماده را نیز احراز کنند.
 9. مودیان بخش مالیات بر درآمد مشاغل (اعم از مشمولین بندهای الف، ب و ج ماده ۹۶ ق. م. م) باید از مراجع ذیصلاح، دارای پروانه معتبر کسب و کار باشند.
 10. مالیات آخرین عملکرد قطعی شده در منابع مختلف مالیاتی نباید از میزان مذکور در جدول حداقل مالیات قابل قبول برای ورود مودیان به فرآیند انتخاب مودیان نمونه کمتر باشد. مسئولین امر در معاونت‌های مالیات‌های مستقیم و ارزش افزوده می‌توانند با توجه به شرایط اقتصادی، میزان تورم و تغییرات ایجاد شده در درآمدهای مالیاتی، ارقام مذکور را مورد بازبینی قرار دهند.
این مطلب را هم بخوانید:  اصلاح صورت معاملات فصلی

جرائم و تشویق‌های مالیاتی طبق کدام ماده‌های قانونی می باشد؟

قانون مالیاتهای مستقیم، باب چهارم در مقررات مختلفه، فصل هفتم در خصوص تشویقات و جرائم مالیاتی از ماده ۱۸۹ تا ۲۰۲ به طور کامل توضیح داده شده است.
به طور مثال مودیانی که مکلف به نگهداری دفاتر میباشند، درصورت عدم تسلیم ترازنامه و حساب سود و زیان یا عدم ارائه دفاتر مشمول چه میزان جریمه خواهند شد؟ در پاسخ به این سوال طبق ماده ۱۹۳ قانون مالیات‌های مستقیم، مشمول جریمه ای معادل بیست درصد (۲۰%) مالیات برای هریک از موارد مذکور خواهند بود.

مثال مرتبط با بخشودگی جرائم مالیاتی

شرکت خدماتی الف قصد دارد از بخشودگی جرائم مالیاتی طبق بخشنامه ۲۰۰/۹۸/۱۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۳ استفاده کند. این شرکت اظهارنامه عملکرد سال مالی ۹۷ خود را در موعد مقرر تسلیم نموده اما مالیات عملکرد خود را پرداخت نکرده است و همچنین اظهارنامه ارزش افزوده دوره بهار سال مالی ۹۸ خود را در موعد مقرر تسلیم نموده اما تاکنون پرداخت نکرده است.
مبلغ مالیات ابرازی این شرکت ۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال است. مبلغ قابل پرداخت برای اظهارنامه ارزش افزوده دوره بهار ۹۸ به مبلغ ۱۸۰،۰۰۰،۰۰۰  ریال است.این شرکت مکلف به نگه داری دفاتر و مدارک قانونی بوده و حساب ترازنامه و سود و زیان خود را در موعد مقرر ارسال نموده است.برگهای قطعی مالیاتی این شرکت در دی ماه سال ۹۸ ابلاغ شده است. لازم به ذکر است مبلغ مالیات ابرازی مودی صحیح بوده و هیچ کتمان درآمدی نداشته است.

با توجه به توضیحات، این شرکت از بخشودگی جرائم مالیاتی طبق بخشنامه جدید به چه میزان میتواند استفاده کند؟ ( این شرکت قصد دارد در تاریخ پایان فروردین سال ۹۹ از این بخشودگی استفاده کند.)

این مطلب را هم بخوانید:  موارد جرم مالیاتی مشخص شد

طبق ماده ۱۹۰ ق م م، پرداخت مالیات پس از موعد مقرر، موجب جریمه‌ای معادل ۲/۵% مالیات به ازای هر ماه ‌خواهد بود. در مورد مالیات ابرازی از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه یعنی از ۱ مرداد ۹۸ محاسبه انجام میشود.

از مرداد ۹۸ تا پایان فروردین ۹۹، نه ماه تاخیر در پرداخت مالیات این شرکت به این صورت محاسبه میشود:

مبلغ جریمه یک ماه تاخیر پرداخت مالیات :          ریال ۱۲،۵۰۰،۰۰۰=۲.۵%*۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰

مبلغ جریمه نه ماه تاخیر:                                 ریال  ۱۱۲،۵۰۰،۰۰۰=۹*۱۲،۵۰۰،۰۰۰

این شرکت در فروردین ۹۹ از ۸۰% بخشودگی جرائم طبق بخشنامه ۲۰۰/۹۸/۱۰۰ برخوردار میشود، بنابراین مبلغ اصل مالیات پرداختی با احتساب جرائم برای این مودی به صورت زیر است:

جریمه قابل بخشش طبق بخشنامه:                        ریال ۹۰،۰۰۰،۰۰۰=۸۰%*۱۱۲،۵۰۰،۰۰۰

اصل مالیات و جرائم قابل پرداخت:                     ریال ۵۲۲،۵۰۰،۰۰۰=(۹۰،۰۰۰،۰۰۰-۱۱۲،۵۰۰،۰۰۰)+۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰

همچنین مأخذ محاسبه جرائم تاخیر موضوع ماده ۲۳ قانون ارزش افزوده به میزان ۲% در ماه، نسبت به مالیات و عوارض پرداخت نشده و مدت تأخیر محاسبه و مطالبه می گردد.

مبلغ جریمه یکماه تاخیر پرداخت ارزش افزوده:                   ریال ۳،۶۰۰،۰۰۰=۲%*۱۸۰،۰۰۰،۰۰۰

مهلت پرداخت مالیات ارزش افزوده دوره بهار ۱۳۹۸، تا ۱۵ تیرماه می باشد، بنابراین به میزان نه ماه و نیم جریمه تاخیر پرداخت محاسبه میشود:

مبلغ جریمه نه ماه و نیم تاخیر در پرداخت ارزش افزوده:        ریال ۳۴،۲۰۰،۰۰۰=۹.۵*۳،۶۰۰،۰۰۰

جریمه قابل بخشش طبق بخشنامه:                               ریال ۲۷،۳۶۰،۰۰۰=۸۰%*۳۴،۲۰۰،۰۰۰

اصل مالیات بر ارزش افزوده و جرائم قابل پرداخت:               ریال ۱۸۶،۸۴۰،۰۰۰=(۲۷،۳۶۰،۰۰۰-۳۴،۲۰۰،۰۰۰)+۱۸۰،۰۰۰،۰۰۰

در نتیجه شرکت خدماتی الف در پایان فروردین سال ۹۹ بابت مالیات عملکرد و ارزش افزوده و جریمه های مرتبط، باید مبلغ ۷۰۹،۳۴۰،۰۰۰ ریال به اداره دارایی بپردازد.

ریال۷۰۹،۳۴۰،۰۰۰=۱۸۶،۸۴۰،۰۰۰+۵۲۲،۵۰۰،۰۰۰

 

 

 

1 دیدگاه

ارسال نظر و سوال

دیدگاه خود را وارد کنید
Please enter your name here