12-13-2011

تصویب (۳) استاندارد حسابداری بخش عمومی و(۴)استاندارد حسابرسی وتغییر در زمان الزامی شدن اجرای استاندارد تجدیدنظرشده شماره۱۵
براساس مصوبه مجمع عمومی صاحبان سهام سازمان حسابرسی استانداردهای حسابداری و حسابرسی فوق جهت اجرا به تصویب رسید.

تصویب استاندارد‌های تدوین و تجدیدنظر شده و تغییر در زمان الزامی شدن اجرای استاندارد تجدیدنظر شده شماره ۱۵

براساس مصوبه مورخ ۱۳۹۳/۰۶/۲۵مجمع عمومی صاحبان سهام سازمان حسابرسی استانداردهای زیر که مراحل قانونی آن طی شده بود جهت اجرا به تصویب رسید:
سه استاندارد حسابداری بخش عمومی و چهار استاندارد حسابرسی با تاریخ موثر در مورد کلیه صورت‌های مالی که دوره مالی آنها از تاریخ ۱۳۹۴/۰۱/۰۱ و بعد از آن شروع می‌شود به تصویب رسید.

استاندارد حسابداری بخش عمومی

۱ـ استاندارد شماره ۴ درآمدهای حاصل از عملیات مبادله‌ای

۲ـ استاندارد شماره ۵ دارایی‌های ثابت مشهود

۳ـ استاندارد شماره ۶ موجودی‌ها

استاندارد حسابرسی

۱ـ استاندارد شماره ۲۶۰ اطلاع‌رسانی به ارکان راهبری

۲ـ استاندارد شماره ۲۶۵ اطلاع‌رسانی ضعف‌های کنترل‌های داخلی به ارکان راهبری و مدیران اجرایی

۳ـ استاندارد شماره ۳۱۵ (تجدیدنظرشده) تشخیص ارزیابی خطرهای تحریف با اهمیت از طریق شناخت واحد تجاری و محیط آن

۴ـ استاندارد شماره ۳۳۰ برخورد حسابرس با خطرهای ارزیابی شده

به‌دلیل ناروشنی موجود در مسایل مالیاتی مرتبط با استاندارد حسابداری تجدیدنظر شده ۱۵ و با عنایت به این امر که اقدامات سازمان امور مالیاتی برای رفع مشکلات مربوط تاکنون به نتیجه نهایی منجر نشده است لذا تاریخ اجرای الزامات استاندارد مذکور از ۱۳۹۳/۰۱/۰۱به ۱۳۹۴/۰۱/۰۱ تغییر یافت.

منبع خبر: سازمان حسابرسی

ارسال نظر و سوال

دیدگاه خود را وارد کنید
Please enter your name here