اوراق مشارکت چگونه به کسر خرید و فروش می‌شوند؟

0
239
اوراق مشارکت شرکتها

گاهی پیش می‌آید که شرکتی نیاز به جذب سرمایه پیدا می‌کند. جذب سرمایه از طرق مختلفی ممکن است تامین بشود. یکی از راههای جذب سرمایه این است که شرکت اوراق قرضه منتشر می‌کند. ولی اوراق قرضه در نظام جمهوری اسلامی به دلیل ربوی بودن شکل معامله ممنوع شده است. به همین دلیل اغلب شرکت‌ها اوراق بهاداری را منتشر می‌کنند که نام اوراق مشارکت به خود گرفته‌اند. اوراق مشارکت مشخصاتی دارند که از جمله آنها: ارزش اسمی و بهره اسمی می‌باشد.

ارزش اسمی اوراق مشارکت

در واقع قیمت اوراق می‌باشد و مبلغی است که مشتری در قبال باز پرداخت اوراق، آن را تحصیل می‌کند.

بهره اسمی اوراق مشارکت

مبلغ بهره ای می باشد که معمولا سالانه به مبلغ اسمی اوراق تعلق می‌گیرد. اکثرا این اتفاق می افتد که اوراق مشارکت در بازاری خرید و فروش می شود که بهره در آن بازار متفاوت از بهره اسمی اوراق می‌باشد.

در این بازار ممکن است دو حالت کلی اتفاق بیفتد؛ گاهی بهره بازار از بهره اسمی اوراق بیشتر است. در این صورت اگر مبلغ اسمی اوراق۱،۰۰۰،۰۰۰ ریال باشد و بهره اسمی آنها ۱۰% باشد سالانه مبلغ ۱۰۰،۰۰۰ ریال جریان وجه نقد از این اوراق حاصل می شود. حالا کسی که این اوراق را میخرد اگر این مبلغی را که بابت خرید اوراق پرداخت می‌کند(۱،۰۰۰،۰۰۰ ریال) در بازار سرمایه گذاری کند و بهره بازار مثلا ۲۰ % باشد سالانه به جریان وجه نقدی معادل ۲۰۰،۰۰۰ ریال دست پیدا می‌کند.

بنابر این مشتری هرگز حاضر نمی‌شود این اوراق را به قیمت ۱،۰۰۰،۰۰۰ ریال از شرکت فروشنده بخرد و ترجیح می‌دهد سرمایه خود را در بازار سرمایه گذاری کند. به ناچار این شرکت برای ترغیب مشتری به سرمایه گذاری نزد خود و جهت جذب سرمایه این مشتری به نفع شرکت خود، اوراق مشارکت خود را به مبلغی کمتر به فروش می‌رساند. از طرف دیگر مشتری حاضر می‌شود مبلغی را در اوراق شرکت فروشنده سرمایه گذاری کند که اگر در بازار سرمایه گذاری کند همان جریانی از وجه نقد را به او بازگرداند که اوراق مشارکت باز می‌گرداند. و طبیعتا هرچه نرخ بهره بالاتر باشد سرمایه گذار با پول کمتری می‌تواند به جریان وجه نقد مورد نظر برسد.

 

این تابستون، شب عید حسابدارهاست! اگر می‌خواهید سهمتون رو از این بازار بگیرید، حتما این ویدئو رو ببینید:

این مطلب را هم بخوانید:  ورود به بازار بورس چگونه است ؟

جهت درک بهتر این موضوع  فرض کنیم که بخواهیم اوراق مشارکت با ارزش اسمی ۱،۰۰۰،۰۰۰ ریال و بهره اسمی ۱۰% را از شرکت گلسار بخریم. درحالی‌که ارزش بازار ۲۰% می‌باشد. این اوراق سالانه مبلغ ۱۰۰،۰۰۰ ریال را به ما می‌رساند. در حالی‌که اگر ما ۱،۰۰۰،۰۰۰ ریال را در بازار سرمایه گذاری کنیم به راحتی به جریان نقدی ۲۰۰،۰۰۰ ریال می‌رسیم و برای رسیدن به جریان نقدی ۱۰۰،۰۰۰ ریال به سرمایه‌ای کمتر از یک میلیون نیاز داریم.

مثال

شرکت گلسار نیاز به جذب سرمایه دارد و اوراقی با مشخصات زیر منتشر کرده است:
اوراق مشارکت با ارزش اسمی ۷۸۷،۵۰۰ ریال و نرخ بهره اسمی ۸% و سر رسید دو سال. این اوراق به مدت دو سال، سالانه جریان وجه نقدی به مبلغ ۶۳،۰۰۰ ریال و در پایان سال دوم مبلغ ۷۸۷،۵۰۰ ریال علاوه بر ۶۳،۰۰۰ ریال متعلق به سال دوم خواهند داشت.(۶۳،۰۰۰=۸%*۷۸۷،۵۰۰). ارزش فعلی همان اوراق با بهره مورد انتظار ۱۵% (بهره بازار) از طریق فرمول زیر قابل محاسبه می باشد.

p=A ((1+i)^n-1)/(i*(1+i)^n )+F/(1+i)^n

در این فرمول:

F = ارزش اسمی اوراق مشارکت

P = ارزش فعلی اوراق

A = جریان نقدی سالانه که از اورق حاصل از آن اوراق حاصل می شود.

n = تعداد دوره ها

i = بهره بازار یا همان بهره مورد انتظار

اینک با توجه به مثال:

A=63،۰۰۰
n=2
۷۸۷،۵۰۰ریال = F
در نتیجه p برابر خواهد شد با ۶۹۷،۸۸۳ ریال.

نکته:

همانطوریکه مشاهده شد باسرمایه گذاری مبلغی کمتر از ارزش اسمی اوراق فوق به همان دآمد سالانه می‌شود رسید. پس برای خرید این اوراق مشتری همین مبلغ را می پردازد و مبلغ ۸۹،۶۱۷ ریال=۶۹۷،۸۸۳-۷۸۷،۵۰۰ را از بهای اوراق کسر می‌کند و شرکت گلسار در دفاتر رسمی خود ثبت زیر را تحریر می‌کند:

این مطلب را هم بخوانید:  دانلودفیلم رایگان: حل مشکل استفاده از عکس در اکسل!!!

 

شرح بدهکار بستانکار
وجه نقد ۶۹۷،۸۸۳
کسر اوراق ۸۹،۶۱۷
اوراق مشارکت ۷۸۷،۵۰۰
ثبت بابت فروش اوراق به کسر

 

کسر اوراق یک هزینه تلقی می‌شود و حسابی با ماهیت بدهکار در دفاتر شرکت فروشنده ایجاد میکند. که در طی دوره‌های بازدهی اوراق می‌بایست مستهلک شود.

استهلاک کسر اوراق مشارکت

برای استهلاک این کسر دو روش در حسابداری مالی وجود دارد، یکی روش خط مستقیم هست که در این روش مبلغ کسر اوراق را به تعدا دوره ها تقسیم میکنند و در هر دوره مبلغ حاصل را به هزینه بهره اضافه می‌کنند.

در مثال فوق: مبلغ استهلاک کسر اوراق برای هردوره (در اینجا تعداد دوره ها ۲ می‌باشد)، ریال۳۴۸،۹۴۱=۶۹۷،۸۸۳/۲ است.

هزینه بهره شرکت فروشنده اوراق عبارت خواهد شد از بهره پرداختنی متناسب با ارزش اسمی اوراق به اضافه مبلغی که بعنوان استهلاک کسر اوراق شناسایی می شود.

شرح بدهکار بستانکار
هزینه بهره  ۴۱۱،۹۴۱ (۶۳،۰۰۰+۳۴۸،۹۴۱)
کسر اوراق ۳۴۸،۹۴۱
بهره پرداختنی ۶۳،۰۰۰
ثبت بابت شناسایی هزینه بهره اوراق مشارکت و مستهلک نمودن کسر اوراق مربوطه

 

شرکت گلسار ثبت فوق را در پایان سال اول و پایان سال دوم  انجام می دهد و در پایان سال دوم علاوه بر ثبت فوق، جهت دریافت اوراق مشارکت از شرکت سرمایه گذار و تصفیه حساب با آن شرکت ثبت زیر را انجام می دهد:

شرح بدهکار بستانکار
اوراق مشارکت ۷۸۷،۵۰۰
وجه نقد ۷۸۷،۵۰۰
ثبت بابت بازخرید ارواق مشارکت و تصفیه حساب با شرکت سرمایه گذار

 

اما طرف سرمایه گذار در دفاتر خود چه ثبتی میزند:

شرح بدهکار بستانکار
سرمایه گذاری در اوراق مشارکت شرکت گلسار ۶۹۷،۸۸۳
                        وجه نقد  ۶۹۷،۸۸۳
ثبت با خرید اوراق مشارکت از شرکت گلسار
این مطلب را هم بخوانید:  جرائم عدم نصب سامانه فروشگاهی شوخی نیست!

 

و در پایان سال اول:

شرح بدهکار بستانکار
وجه نقد ۶۳،۰۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاری ۶۳،۰۰۰
ثبت بابت دریافت سود اوراق مشارکت شرکت گلسار

 

 

در پایان سال دوم نیز همین ثبت را انجام می‌دهد علاوه بر آن در پایان سال دوم که زمان سر رسید اوراق می‌باشد، حساب سرمایه گذاری بسته می‌شود و سود حاصل از این سرمایه گذاری نیز شناسایی می‌شود:

 

شرح بدهکار بستانکار
وجه نقد ۷۸۷،۵۰۰
سرمایه گذاری در اوراق مشارکت شرکت گلسار ۶۹۷،۸۸۳
سود حاصل از مشارکت ۳۴۸،۹۴۱
ثبت بابت باز پرداخت اوراق مشارکت و شناسایی سود حاصل از خرید اوراق مشارکت

 

ارسال نظر و سوال

دیدگاه خود را وارد کنید
Please enter your name here