از حسابداری حق العمل کاری چه میدانید؟

2
5275

index

سلام کاربران عزیز

حق العمل کاری چیست و حق العمل کار کیست ؟

به ارسال کالا توسط آمر ( آمر یعنی ارسال کننده کالا )  برای حق العمل کار ( دریافت کننده کالا) جهت فروش بوسیله حق العمل کار حق العمل کاری گویند، که طی ارسال کالا مالکیت کالا به حق العمل کار منتقل نمی شود. حق العمل کار تا زمان فروش کالا یا برگشت آن به آمر نسبت به نگهداری کالا مسئولیت دارد و در قبال کالای فروخته شده حق العمل دریافت می کند. به همین دلیل به کالای فرستاده شده توسط آمر کالای امانی گویند. همچنین تمام هزینه های انبارداری، حمل و نفل و هرگونه هزینه مربوط تا زمان فروش بر عهده آمر می باشد.

حق العمل کار در پایان هر هفته کارهایی که انجام داده را بصورت صورتحساب فروش گزارش میکند و اجازه فروش نسیه را ندارد و در صورت فروش نسیه باید به آمر اطلاع داده شود که در این مورد ۲ حالت داریم

 

سال ۹۹ یک سال پر درآمد برای حسابدارهاست! اگر بخواهید سهمتون رو از این بازار بدست می آورید ؛ ویدئو رو ببینید:

 • آمر مطالبات سوخت شده را قبول دارد.
 • آمر مطالبات سوخت شده را قبول ندارد که در این صورت هرچه مطالبات سوخت می شود به پای حق العمل کار است.

تفاوت فروش با حق العمل کاری:

 • در فروش مالکیت کالا منتقل می شود اما در حق العمل کاری مالکیت منتقل نمی شود.
 • فروشنده با فروش کالا سود بدست می آورد اما حق العمل کار جهت فروش کالای امانی حق العمل دریافت می کند.
 • در فروش ریسک کالا متوجه خریدار است اما در حق العمل کاری برعهده آمر است.
 • در فروش کلیه هزینه های خرید به عهده خریدار است اما در حق العمل کاری تا زمان فروش برعهده آمر است.

مزایای قراردادهای حق العمل کاری:

از دیدگاه آمر :

 • ایجاد بازارهای وسیع و گسترده جهت فروش محصولات خود
 • کنترل نهایی فروش
 • امکان بازیافت و پس گرفتن کالاهای فروش نرفته توسط حق العمل کار

 

از دیدگاه حق العمل کار:

 • اجتناب از ریسک فروخته نشدن و از مدافتادگی کالا
 • عدم نیاز به سرمایه کلان جهت خرید کالا
 • در صورت افت قیمت زیانی متوجه حق العمل کار نخواهد بود
این مطلب را هم بخوانید:  تمهیدات جدید درباره وصول مالیات علی الحساب واردات قطعی کالا به میزان 4 درصد

 

انواع هزینه ها :

هزینه های قابل انتقال (غیرتکراری): هزینه هایی هستند که از زمانی که کالا از انبار آمر به انبار حق العمل کار برسد تحمیل میشوند، مثل هزینه بیمه ،هزینه تخلیه ،… که بخشی از آن به موجودی پایان دوره انتقال می یابد.

هزینه قابل انتقال (تکراری): هزینه هایی که از لحظه رسیدن کالا به انبار حق العمل کار به بعد تحمیل می شود تا زمانی که به فروش برسد، مثل انبار داری، هزینه آگهی و تبلیغات، هزینه حقوق، هزینه حمل برای خرید و… که ای ن هزیه ها قابل انتقال به موجودی پایان دوره نیست و جز هزینه های دوره است.

روشهای حسابداری ثبت عملیات حق العمل کاری:

 • روش بهای تمام شده: در روش بهای تمام شده در دفاتر آمر یک حساب به نام کالای امانی ایجاد می گردد که بهای کالای ارسال شده بعلاوه هزینه های صورت گرفته توسط حق العمل کار (هزینه قابل انتقال و غیر قابل انتقال) به بدهکار این حساب منظور می گردد و درمقابل هنگام فروش کالا توسط حق العمل کار یا ثبت موجودی کالای پایان دوره حق العمل کار و یا برگشت کالا توسط حق العمل کار به آمر، به بستانکار این حساب منظور می گردد.
  در دفاتر حق العمل کار نیز حسابی به نام آمر ایجاد گردیده وتمام هزینه هایی که حق العمل کار انجام می دهد و همچنین وجوهی که برای آمر ارسال می دارد به بدهکار این حساب (آمر) منظور می نماید و در مقابل وجوه حاصل از فروش را به بستانکار این حساب منتقل می کند.
 • روش سیاهه: در دفاتر آمر به قیمت سیاهه (تمام شده +چند درصد) ثبت می شوند و ثبت ها عین روش بهای تمام شده است و در دفاتر حق العمل کار نیز هیچ گونه تفاوتی نسبت به بهای تمام شده وجود نخواهد داشت .
  در این روش در پایان دوره مالی به منظور اندازه گیری صحیح و دقیق سود می بایست برخی از حسابها که به بهای سیاهه می باشند تعدیل و به بهای تمام شده ثبت شوند، که عبارتند از :
 • موجودی کالای امانی اول دوره
 • موجودی آخر دوره
 • کالای ارسالی
 • کالای برگشتی به آمر
این مطلب را هم بخوانید:  برای اشانتیون ها چه برنامه ای دارید؟

 

ثبت های حسابداری:

 ۱-روش بهای تمام شده:

 

                       شرح                     دفاتر آمر               دفاتر حق العمل کار
 • بهای ارسال کالا
    کالای امانی
            کالای ارسال شده
ثبت ندارد
( کالا مال این نیست که ثبت بخورد )
 • هزینه های انجام شده توسط آمر جهت ارسال کالا
   کالای امانی
             بانک
ثبت ندارد
 • -هزینه های انجام شده توسط حق العمل کار
   کالای امانی
            حق العمل کار (بستانکار)
آمر (بدهکار)
             بانک
(آمر وحق العمل کار در مقابل هم هستند)
 • برگشت کالا توسط حق العمل کار به آمر
   کالای ارسالی
            کالای امانی
ثبت ندارد
 • فروش کالا توسط حق العمل کار
   حق العمل کار
           کالای امانی
 بانک/حسابهای دریافتنی
              آمر
 • برگشت از فروش
  کالای امانی
          حق العمل کار
  آمر
     حسابهای دریافتنی
 • وصول مطالبات توسط حق العمل کار
ثبت ندارد   بانک
     حسابهای دریافتنی
 • اختصاص حق التضمین مطالبات سوخت شده به حق العمل کار
  کالای امانی
             حق العمل کار
  آمر
          درآمدحق التضمین
 • سوخت مطالبات:
  الف) درصورتی که قبلا حق التضمین پرداخت شده باشد
ثبت ندارد  درآمد حق التضمین
         حسابهای دریافتنی
ب) درصورتی که قبلا حق التضمین پرداخت نشده باشد   کالای امانی
               حق العمل کار
 آمر
          حسابهای دریافتنی
 • ارسال وجه توسط حق العمل کاربرای آمر
   بانک
               حق العمل کار
 آمر
          حق العمل کار
 • حق العمل حق العمل کار
   کالای امانی
                حق العمل کار
 آمر
          درآمدحق العمل کار
 • بستن حساب کالای ارسالی
  کالای ارسالی
              خلاصه حساب سود وزیان
 کارحق العمل دیگر تمام شده وثبتی دیگر ندارد.
 • موجودی کالای پایان دوره ای که توسط حق العمل کار به فروش نرفته
 موجودی کالای امانی پایان دوره
                    کالای امانی
 • بستن حساب کالای امانی
به خلاصه حساب سود و زیان بسته می شود و ثبت ضایعات در دفاتر آمر انجام میشود و بیمه میکند و یا بیمه نمیکند     کالای امانی   

           خلاصه حساب سود وزیان

این مطلب را هم بخوانید:  چگونه به عنوان یک حسابدار هیات مدیره را پرزنت کنیم؟

      

 

ضایعات

 • ضایعات عادی: ثبت ندارد چون انتظارش  را داریم
 • ضایعات غیرعادی :                                 

– کالارا بیمه می کند:

کالای امانی **بد
بانک  **بس

– کالا خسارت ببیند و بیمه باشد:

کالای خسارت دیده  **بد
کالای امانی **بس

بانک **بد
کالای خسارت دیده **بس

– کالا خسارت ببیند و کالا بیمه نباشد :

کالای خسارت دیده  **بد
کالای امانی **بس

 

۲-روش سیاهه:

همانطور که گفتیم ثبت ها عین روش بهای تمام شده است و در دفاتر حق العمل کار نیز هیچ گونه تفاوتی نسبت به بهای تمام شده وجود نخواهد داشت  غیر از تعدیل.

 

 • برای تعدیل حساب موجودی کالای امانی ابتدای دوره مابه التفاوت بهای تمام شده و قیمت فروش را محاسبه و به شرح زیر ثبت می زنیم:

ذخیره موجودی کالای امانی  **بد
کالای امانی  **بس

 

 • برای تعدیل موجودی کالای امانی پایان دوره پس از محاسبه تفاوت بهای سیاهه و قیمت تمام شده ثبت زیر صورت می پذیرد:

کالای امانی  **بد
ذخیره موجودی کالای امانی **بس

 • برای تعدیل حساب کالای ارسالی :

کالای ارسالی  **بد
کالای امانی **بس

 

 • برای تعدیل کالای برگشتی به آمر :

کالای امانی  **بد
کالای ارسالی **بس

2 دیدگاه ها

 1. با سلام نکته اصلی اینه که مالیات بر ارزش افزوده در چه زمانی و چگونه و به حساب چه کسی ثبت میشود و در گزارش چه زمانی و بنام چه کسی ثبت میشود

  • سلام
   مالیات بر ارزش افزوده بر اساس تاریخ صورتحساب کالا و خدمات محاسبه و پرداخت میشود و در همان دوره ای که صورتحساب صادر شده باید در اظهارنامه ارزش افزوده اعمال و اعلام گردد.

ارسال نظر و سوال

دیدگاه خود را وارد کنید
Please enter your name here