ارتباط پاداش و مرخصی استحقاقی با کنترل سربار کارخانه؟

0
1036

46962-BigPic

به نام خدا و سلام به شما دوست عزیز
امروز در این بخش قرار است چند حرکت ظریف از نحوه اعمال پاداش و مرخصی را در حسابها را به شما آموزش دهیم .
پرداخت پاداش ممکن است بصورت مبلغی ثابت برای هر کارمند یا بر حسب گروه شغلی و یا بر مبنای درصدی از سود، نسبتی از حقوق ماهانه و یا سایر مبالغ محاسبه شده دیگر باشد. پاداش ممکن است برای هر یک از کارکنان مبلغی ثابت باشد یا اینکه از سالی به سال دیگر تغییر کند. پرداخت پاداش ممکن است بر حسب مورد به عنوان هزینه تولید، توزیع و فروش یا اداری و تشکیلاتی تلقی شود.

زمان و چگونگی منظور نمودن پاداش در حسابها از اهمیت ویژه ای برخوردار است. اگر متوسط دستمزد هفتگی یک کارگر بالغ بر ۲۶۰۰۰ ریال باشد و واحد تجارذی تصمیم بگیرد که دستمزد دو هفته وی را به عنوان پاداش در پایان سال پرداخت نماید، در این صورت دستمزد واقعی کارگر مزبور بالغ بر ۲۷۰۰۰ ریال ( ۲۶۰۰۰*۲=۵۲۰۰۰/۵۲=۱۰۰۰) می باشد که مبلغ ۲۶۰۰۰ریال بطور هفتگی به عنوان دستمزد و مابه التفاوت (۱۰۰۰ریال) به مبلغ ۵۲۰۰۰ ریال ( ۵۲هفته *۱۰۰۰ریال = ۵۲۰۰۰) در پایان سال به عنوان پاداش پرداخت می گردد.

به منظور سرشکن کردن هزینه پاداش به تولید سال، از طریق نرخ از پیش تعیین شده سربار کارخانه ، ثبت زیر به صورت هفتگی در دفتر روزنامه به عمل می آید.
کالای در جریان ساخت ۲۶۰۰۰ بد
کنترل سربار کارخانه هزینه پاداش ۱۰۰۰ بد
حقوق و دستمزد پرداختنی ۲۶۰۰۰ بس
پاداش پرداختنی ۱۰۰۰ بس
هنگام پرداخت پاداش در پایان سال، حساب پاداش پرداختنی بدهکار و حساب صندوق و کسور مربوطه بستانکار می شود.
در تئوری اینگونه هزینه های مربوط به دستمزد یا حق بیمه های تامین اجتماعی سهم کارفرما به عنوان هزینه های اضافی دستمزد تلقی شده و مشابه با دستمزد ناخالص کارکنان به حساب کالای در جریان ساخت منظور می گردد. در عمل چنین روشی امکان پذیر نبوده و این گونه هزینه ها هنگام تعیین نرخ از پیش تعیین شده سربار کارخانه، در نظر گرفته می شوند.
مرخصی استحقاقی
احتساب هزینه مرخصی استحقاقی نیز مشکلاتی مشابه با آنچه که در مورد هزینه پاداش ذکر گردید، به همراه دارد. در مواردی که یکی از کارکنان یک واحد تولیدی محق به استفاده از دو هفته مرخصی با حقوق است، جمع دستمزدهای مربوط به ۵۰ هفته کار تولیدی، طی ۵۲ هفته پرداخت خواهد شد. برای مثال فرض نمایید که دستمزد پایه یکی از کارکنان تولیدی فوق ۲۰۰۰۰ ریال در هفته بوده و شخص مزبور می تواند از ۲ هفته مرخصی استحقاقی طی سال استفاده کند. در واقع هزینه دستمزد هر هفته وی برابر با ۲۰۰۰۰ ریال به علاوه ۸۰۰ ریال ( ۲۰۰۰۰*۲=۴۰۰۰۰/۵۰=۸۰۰) می باشد که جمع این مبلغ ( ۲۰۸۰۰*۵۰=۱۰۴۰۰۰) طی ۲ هفته به شخص مزبور پرداخت می شود. به عبارت دیگر مبلغی که هرهفته به عنوان دستمزد به وی پرداخت می شود، ۲۰۰۰۰ریال ( ۱۰۴۰۰۰/۵۲=۲۰۰۰۰) خواهند بود.

این مطلب را هم بخوانید:  217 نکته کلیدی و مهم حسابرسی (بخش سوم )

جمع هزینه مورد انتظار مرخصی که بالغ بر ۴۰۰۰۰ ریال است ناشی از حاصلضرب ۵۰ هفته در ۸۰۰ریال می باشد. ثبت مربوط به هزینه دستمزد هفتگی ، شامل هزینه مرخصی استحقاقی، در دفتر روزنامه به شرح زیر است .
کالای در جریان ساخت ۲۰۰۰۰ بد
کنترل سربار کارخانه هزینه مرخصی استحقاقی ۸۰۰ بد
حقوق ودستمزد پرداختنی ۲۰۰۰۰بس
هزینه دستمزد پرداختنی مرخصی استحقاقی ۸۰۰ بس
هنگام استفاده از مرخصی یا بازخرید آن ، حساب هزینه دستمزد پرداختنی و مرخصی استحقاقی بدهکار و حساب صندوق و کسور مربوطه بستانکار می گردد. نحوه عمل حسابداری مربوط به بدهی های واحد تجاری بابت دستمزد تعطیلات رسمی دوران خدمت نظام وظیفه و غیره مشابه با آنچه که در فوق الذکر گردید خواهد بود.
کارکنانی که حقوق خود را بطور ماهانه دریافت می دارند معمولا از دو هفته مرخصی استحقاقی یا بیشتر استفاده می کنند. حقوق ایام مرخصی استحقاقی این گونه کارکنان به عنوان هزینه دوره ای که درآن از مرخصی استفاده شده است، تلقی می شود. استدلال این نحوه عمل آن است که وظایف این گونه کارکنان طی ایامی که در مرخصی بسر می برند توسط سایر همکاران یا توسط شخص مزبور بعد از مراجعت از مرخصی انجام خواهد شد.
هزینه های اضافی ناشی از استخدام موقتی افراد جهت اجرا وظایف کارکنانی که در مرخصی بسر می برند یا بدلیل دیگری غیبت نموده اند بگونه ای مناسب در حسابهای حقوق و دستمزد دایره مربوطه منظور می گردد.

 

این تابستون، شب عید حسابدارهاست! اگر می‌خواهید سهمتون رو از این بازار بگیرید، حتما این ویدئو رو ببینید:

راستی اگر هنوز احساس می کنید خیلی در ارائه لیست حقوق و دستمزد مسلط نیستید پیشنهاد می کنیم حتما در کارگاه روز جمعه بعد از ظهرشرکت کنید جزئیات بیشتر این کارگاه را می توانید در لینک زیز مشاهده کنید :

این مطلب را هم بخوانید:  مهمترین مواد مالیات بر حقوق

کارگاه واو به واو حقوق و دستمزد و بیمه 

ارسال نظر و سوال

دیدگاه خود را وارد کنید
Please enter your name here