آیین نامه اصلاحی دفاتر قانونی !

0
980

215

به نام خدا و عرض سلام خدمت همه شما همراهان پرشین حساب که امروز هم با ما همراه هستید.امروز در نظر دارم مطالبی را درمورد آیین نامه های نحوه تنظیم دفاتر قانونی حضورتان ارائه کنم .

خلاصه ای از آیین نامه اصلاحی نحوه تنظیم و تحریر و نگاهداری دفاتر:

موضوع تبصره ۱ ماده ۹۵:

ماده ۱ مقررات این آیین نامه شامل مودیانی است که در موعد مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم ، ترازنامه و حساب سود و زیان و درآمد و هزینه خود را با رعایت مقررات مربوط تسلیم می نمایند.

تبصره – مودیان در انتخاب یکی از رویه های حسابداری بر اساس استانداردهای حسابداری آزاد هستند ولی باید در سالهای بعد نیز همان رویه را اعمال نمایند و در صورتیکه به جهات مشخص ، تغییر روش داده باشند مکلفند اثرات حاصل از تغییر رویه را به صورتهای مالی مشخص و طی یادداشتی جداگانه پیوست اظهانامه به اداره امور مالیاتی تسلیم نمایند.

مشخصات دفاتر قانونی:

ماده ۲ :

دفاتر قانونی مشمول این آیین نامه عبارتست از کلیه دفاتر روزنامه و کل اعم از مشترک یا جدا از یکدیگر و دفاتر مشاغل که قبل از ثبت هر گونه عملیات حسابداری در آنها از طرف نماینده اداره ثبت اسناد ، و در مورد دفتر مشاغل از طرف ادارات دارایی ذیربط امضا و پلمپ گردیده و به فارسی تحریر شده باشند.

 

این تابستون، شب عید حسابدارهاست! اگر می‌خواهید سهمتون رو از این بازار بگیرید، حتما این ویدئو رو ببینید:

این مطلب را هم بخوانید:  پوشش شما مانند مدیر است یا کارمند؟

تبصره ۱ – اشتباه در شماره گذاری صفحات و همچنین اشتباهات ناشی از پلمپ دفاتر در مراجع مذکور موجب بی اعتباری دفاتر نخواهد شد .

تبصره ۲ – از پلمپ خارج شدن یکی از دفاتر روزنامه و کل موجب بی اعتباری دفاتر نخواهد بود.مشروط بر آنکه ضمن اعلام مراتب به اداره امور مالیاتی ، اقدام به پلمپ مجدد دفتر مذکور شود یا پس از بستن ذیل آخرین ثبت دفتر قبلی ادامه فعالیت در دفتر پلمپ شده دیگر ثبت گردد.

ماده ۳ :

مودیان مکلفند برای هر سال مالی فقط از دفاتر پلمپ شده و ثبت شده ظرف یکسال قبل استفاده کنند مگر اینکه در اثنا سال به علت تمام شدن دفاتر نیاز به دفاتر جدید باشد که در اینصورت مجاز هستند دفاتر جدید پلمپ و ثبت نمایند و ادامه عملیات مالی را در دفاتر جدید ثبت کنند.

درج تعداد و مشخصات دفاتر ماخوذه یا گرفته شده برای استفاده درهر سال مالی در اظهارنامه مالیاتی آن سال الزامی است .

تبصره ۲ – تاخیر تحریر عملیات در صورتی که به منظور سوء استفاده نباشد تا ۱۵ روز به تشخیص اداره امور مالیاتی و بیش از آن به تشخیص هیئت سه نفره موضوع بند سوم ماده ۹۷ قانون مالیات های مستقیم به قانونی بودن دفتر خللی وارد نمی کند.

تبصره ۳ – در صورتیکه دفاتر پلمپ شده توسط مقامات قضایی یا سایر مراجع قانونی و یا به عللی از دسترس مودی خارج شود و صاحب دفتر از تاریخ وقوع این امر حداکثر ظرف ۳۰ روز دفاتر جدیدی پلمپ و عملیات آن مدت را در دفاتر جدید ثبت کند ، تاخیر ثبت عملیات در این مدت موجب غیر قانونی شناخت دفاتر نمی باشد.

این مطلب را هم بخوانید:  14نکته فنی در تدریس اظهارنامه مالیاتی!(ویژه مدرسین)

تبصره ۴ – در مورد موسسات جدید التاسیس ، تاخیر ثبت دفاتر برای اولین سال تاسیس تا ۳۰ روز از تاریخ ثبت شخصی حقوقی و یا تاریخ به کار سایر اشخاص ، مجاز خواهد بود.

ماده ۱۴ :

کلیه عملیات ثبت شده در دفاتر روزنامه هر ماه باید حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به دفتر کل نقل شود.

ماده ۱۵ :

موسساتی که دارای شعبه هستند مکلفند با توجه به روشهای حسابداری خود خلاصه عملیات شعبه یا شعب خود را در صورتیکه دارای دفاتر پلمپ شده باشند حداکثر تا چهارماه پس از سال مالیاتی و در غیر اینصورت کلیه معاملات شعب خود را ظرف ۳۰ روز از تاریخ وقوع در دفتر روزنامه مرکز ثبت کند.

ماده ۱۶ :

پلمپ دفاتر ضمن سال مالی مشروط بر اینکه تا تاریخ پلمپ هیچگونه عملیات مالی و پولی صورت نگرفته باشد و همچنین تاخیر پلمپ تا حد مجاز مقرر در تبصره های ۳ و ۴ ماده ۱۳ این آیین نامه در مورد دفتر روزنامه یا حسب مورد دفاتر مشاغل و ماده ۱۴ در مورد دفتر کل ،موجب غیر قانونی شناختن دفاتر نخواهد بود.

ماده ۱۷ :

مودیانی که از سیستم عای الکترونیکی استفاده می کنند موظفند خلاصه عملیات داده شده به ماشین های الکترونیکی طی هر ماه را تحت سرفصل های دفتر کل حداکثر تا پایان ماه بعد در دفتر روزنامه یا مشاغل حسب مورد ثبت نمایند .

علاوه بر آن باید دستورالعمل نحوه کار با نرم افزارهای مالی مورد استفاده را دراختیار ماموران رسیدگی قرار دهند.ضمنا هر سه ماه یکبار خلاصه عملیات داده شده به ماشین ها را حداکثر ۱۰ روز پس از پایان سه ماه به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم نمایند .

این مطلب را هم بخوانید:  ۱۰ اشتباه در رزومه که شانس استخدام را کم می کند

ماده ۱۸ :

اشخاص حقوقی ومشمولین بند الف ماده ۹۶ قانون مالیات های مستقیم مکلفند صورتهای مالی نهایی خود را با رعایت استاندارد حسابداری شماره ۱ که از طرف مراجع ذیربط اعلام گردیده و بر اساس آخرین استانداردهای حسابداری تهیه و تنظیم نمایند.

امیدوارم مطالب امروز برایتان مفید باشد و بتوانید بهترین استفاده را از آن ببرید.

اعظم رزی

مطالب مرتبط با این بخش را می توانید با کلیک بر روی عناوین زیر مطالعه فرمایید : 

۹ نکته استاندارد درباره رد نشدن دفاتر قانونی !

۱۶ دلیل تاثیر گذار در رد شدن دفاتر قانونی

آموزش ویدئویی و قدم به قدم نحوه تحریر دفاتر پلمپ قانونی

تیک قانونی بر روی کدام هزینه ها زده می شود؟

ارسال نظر و سوال

دیدگاه خود را وارد کنید
Please enter your name here