آیا پیمان نامه کارفرمایان با سازمان بیمه را مطالعه کرده اید؟

0
693

pic1

پیمان نامه سازمان تأمین اجتماعی با کارفرمایان مشمول قانون تأمین اجتماعی در برگیرنده حقوق و تکالیف قانونی و نیز انتظارات منطقی این دو از یکدیگر است و بر پایبندی سازمان تأمین اجتماعی به این حقوق و تکالیف تأکید می کند. سازمان تأمین اجتماعی مصمم است همه توان خود را در جهت رعایت اصول این پیمان نامه به کار گیرد و از کارفرمایان محترم نیز همین انتظار را دارد. در این صورت می توان امیدوار بود که در فضای صمیمانه ای که ناشی از تفاهم و درک متقابل است، نارسایی ها کاهش یابد و تحمل دشواری های ناخواسته آسانتر شود.

شما حق دارید:

از ما بخواهید در این موارد به شما کمک کنیم :

 • آگاهی از حقوق و تکالیفی که در قوانین و مقررات برای شما پیش بینی شده است.
 • دسترسی به قوانین و مقررات ،دستورالعملها و اطلاعات مورد نیاز
 • آگاهی از نتیجه بازرسی از کارگاه و حسابرسی از دفاتر قانونی
 • آگاهی از نواقص یا مغایرت های احتمالی در فهرست حقوق و دستمزد ارسال شده به شعبه

از ما بخواهید در این مورد جانب انصاف را رعایت کنیم :

 • در تنظیم گزارش های بازرسی ،نهایت دقت و تلاش را به منظور انطباق آنها با واقعیت به کار گیریم
 • محاسبات مربوط به حق بیمه و بدهی کارگاه را با دقت، صحت و سرعت انجام دهیم
 • در هنگام مراجعه به شعبه، با شما برخورد محترمانه داشته باشیم
 • برای وقت شما ارزش لازم را قایل شویم
 • حقوقی را که در قوانین برای شما در نظر گرفته شده به طور کامل ادا کنیم
این مطلب را هم بخوانید:  6 اقدام مورد نیاز برای تشکیل پرونده بیمه

از ما بخواهید در ارایه خدمت این کارآمدی ها را داشته باشیم :

 • پیچیدگی های موجود در مقررات و روش های اجرایی را به حداقل ممکن کاهش دهیم
 • تا حد امکان از مراجعه های شما به شعبه های سازمان بکاهیم
 • به درخواست های منطقی و قانونی شما پاسخ مثبت دهیم
 • حداکثر تلاش خود را برای کاهش مشکلات شما در تعامل با این سازمان به کار گیریم
 • در صورت اعتراض به نتیجه بازرسی، آن را مورد تجدید نظر قرار دهیم
 • در صورت اعتراض به نتیجه بازرسی، آن را مورد تجدید نظر قرار دهیم
 • اعتراض شما به میزان بدهی تعیین شده را در کمیسیون تشخیص مطالبات مطرح نماییم
 • با در نظر گرفتن شرایط تعیین شده در قانون، حق تجدید نظر خواهی را برای شما محفوظ بداریم

در مقابل ،سازمان تامین اجتماعی از شما انتظار دارد:

 

سال ۹۹ یک سال پر درآمد برای حسابدارهاست! اگر بخواهید سهمتون رو از این بازار بدست می آورید ؛ ویدئو رو ببینید:

 • اطلاعات مربوط به کارکنان و فهرست حقوق و مزایای آنان را به درستی و به موقع اعلام کنید
 • تغییراتی را که در فهرست اسامی و میزان حقوق و دستمزد کارکنان ایجاد می شود، به موقع اطلاع دهید
 • حق بیمه تعیین شده را به موقع پرداخت کنید
 • با بازرسان سازمان تأمین اجتماعی همکاری کنید
 • اگر حادثه ای در محیط کار برای هریک از کارکنانتان روی دهد، آن را به موقع گزارش کنید
 • برای کارکنان خود محیطی آرام و ایمن در برابر حوادث و بیماریها، فراهم کنید

ارسال نظر و سوال

دیدگاه خود را وارد کنید
Please enter your name here