آموزش عملی محاسبه سود (زیان)معاوضه دارایی ها

0
2145

 

اموال

سلام کاربر عزیز

باتوجه به این که یکی از راه های افزایش سود آوری و تولید معاوضه دارایی های قدیمی با داراییهای جدید یا خرید یک دارایی جدید و فروش دارایی قدیمی می باشد  امروز تصمیم گرفتیم معاوضه دارایی ها را همرا با مثال برای شما مطرح کنیم در صورتی که بعد از خواندن متن برای شما دوست عزیز سوالی پیش آمد در قسمت ارتباط با مطرح کنید تا شما راهنمایی نماییم . داراییهای ثابت مشهود بخش بسیار مهمی از کل داراییهای یک شرکت را تشکیل میدهند. عملیات اصلی شرکت اغلب توسط داراییهای ثابت مشهود انجام میگیرد. به عبارت دیگر رابطه بین درآمد عملیاتی و داراییهای ثابت مشهود، رابطهای مستقیم و ملموس است. حال آنکه داراییهای نامشهود اغلب به صورت غیر مستقیم به ایجاد درآمددر یک واحدتجاری کمک میکند. داراییهای ثابت مشهود در بردارنده اقلامی مانند زمین، ساختمان، ماشین آلات و تجهیزات، وسایل نقلیه، اثاثه و مواردی از این قبیل است. به دلیل اهمیت داراییهای ثابت مشهود، مسایل حسابداری مربوط به این طبقه از داراییها از اهمیت و پیچیدگی های خاصی برخوردار است.

معاوضه داراییهای ثابت مشهود

 

این تابستون، شب عید حسابدارهاست! اگر می‌خواهید سهمتون رو از این بازار بگیرید، حتما این ویدئو رو ببینید:

نخستین مطلبی که باید در معاوضه داراییهای ثابت مشهود مورد توجه قرار گیرد آن است که موضوعات حسابداری مطرح در رابطه با معاوضه تنها به معاوضه داراییهای ثابت مشهود غیر پولی باز میگردد. منظور از داراییهای غیر پولی، داراییهایی است که بازیافت آنها بر اساس مبالغ قراردادی وثابت قابل تعیین نیست وبنابراین، باگذشت زمان و تغییردر سطح قیمت ها، ارزش این گونه داراییها تغییر می کند؛ نمونه هایی از دارایی های ثابت مشهودغیر پولی عبارتند از:زمین، ساختمان و تأسیسات، تجهیزات و ماشین آلات، وسائط نقلیه و اثاثیه. از آنجا که بازیافت داراییهای غیر پولی، با دشواری وعدم اطمینان همراه است. ثابت و قابل تعیین نیست، محاسبه ارزش منصفانه آنهاعمدتا حال آنکه داراییهای پولی ارزش قراردادی مشخصی دارند. بنابراین، در معاوضه دو دارایی پولی با یکدیگر یا معاوضه یک دارایی غیر پولی با یک دارایی پولی، پیچیدگی و ابهام چندانی وجود ندارد، زیرا ارزش منصفانه دارایی تحصیل شده و دارایی واگذار شده به راحتی قابل تعیین است و سود (زیان) معاوضه به سهولت محاسبه شده و در دفاتر ثبت میشود. از مبحث بالا یک نکته دیگر مشخص می شود؛ به این ترتیب که در زمان معاوضه دو دارایی، دارایی تحصیل شده بایدبه ارزش منصفانه در دفاتر ثبت شود.معاوضه داراییهای ثابت مشهود بر مبنای ارزش منصفانه دارایی واگذار شده یا ارزش منصفانه دارایی تحصیل شده، هر کدام با وضوح بیشتری قابل تعیین است، به حساب منظور میشود. استفاده از ارزش منصفانه در حسابداری معاوضه داراییها به این معنا است که شرکتهای معاوضه کننده باید سودیازیان ناشی ازمعاوضه رادردفاتر خود شناسایی کنند. سودیازیان معاوضه ازتفاوت بین ارزش منصفانه دارایی واگذار شده با ارزش دفتری (بهای تمام شده به کسر استهلاک انباشته) همان دارایی تعیین میشود. به این ترتیب یکی از سه حالت زیر رخ خواهدداد

این مطلب را هم بخوانید:  محاسبه نرخ جذب سربار در حسابداری صنعتی

شناسایی سودمعاوضه دارایی→ ارزش دفتری دارایی واگذارشده < ارزش منصفانه دارایی واگذارشده 

شناسایی زیان معاوضه دارایی → ارزش دفتری دارایی واگذارشده >ارزش منصفانه دارایی واگذار شده 

عدم وجودسود(زیان) معاوضه دارایی→ ارزش دفتری دارایی واگذارشده = ارزش منصفانه دارایی واگذارشده 

بنابراین، شرط لازم برای شناسایی سود یا زیان معاوضه، وجود تفاوت در ارزش منصفانه و ارزش دفتری دارایی واگذار شده است وارزش منصفانه دارایی تحصیل شده نشان دهنده سود یازیان معاوضه نیست

مثال :

شرکت جهان پرداز و شرکت صبا الکترونیک قصد دارند زمین و تجهیزاتی را با مشخصات زیر با یکدیگر معاوضه کنند.

 

دراغلب موارد، معاوضه دودارایی غیر مشابه به معنی وجود تفاوت در وضعیت دارایی تحصیل شده با دارایی واگذار شده است. بنابراین معاوضه دارایی دارای محتوای تجاری است.

دفاتر شرکت جهان پرداز:

برای شرکت جهان پرداز ارزش دفتری زمین واگذار شده ۱۰ میلیون ریال و ارزش منصفانه آن ۲۸۵۰۰۰۰۰ ریال است از آنجا که «ارزش دفتری دارایی < ارزش منصفانه دارایی واگذار شده»، و مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰ بطور نقد دریافت کرده . تجهیزات تحصیل شده نیز در دفاتر به ارزش منصفانه دارایی واگذار شده، پس از تعدیل (کسر) بابت سرک نقدی دریافت شده، ثبت خواهد شد. به این ترتیب، ارزش تجهیزات دردفاتر شرکت جهان پرداز به مبلغ ۱۶۵۰۰۰۰۰ ریال ثبت خواهد شد.

سرک نقدی دریافت شده –  ارزش منصفانه زمین = ارزش منصفانه تجهیزات تحصیل شده

۲۰۰۴۰۰۰۰=۲۸۵۰۰۰۰۰-۸۴۶۰۰۰۰

تجهیزات  – بدهکار ۲۰۰۴۰۰۰۰

وجوه نقد – بدهکار ۲۰۰۰۰۰۰

زمین – بستانکار     ۸۴۶۰۰۰۰

             سود معاوضه زمین و تجهیزات- بستانکار  ۱۳۵۸۰۰۰۰

بابت ثبت معاوضه زمین و تجهیزات

دفاتر شرکت صبا الکترونیک:

برای شرکت صبا الکترونیک  ارزش منصفانه تجهیزات ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال است.  و استهلاک انباشته به مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰ می باشد و مبلغ ۳۰۰۰۰۰۰۰ پرداخت کرده است سود و یا زیان حاصل از معاوضه را تعیین نمایید

این مطلب را هم بخوانید:  توصیه حسابداران حرفه ای به حسابداران نوپا (بخش دوم)

 

(سرک نقدی پرداخت شده + ارزش منصفانه تجهیزات) =ارزش منصفانه زمین تحصیل شده (صبا الکترونیک )

۲۸۵۰۰۰۰۰= ۲۸۲۰۰۰۰۰+۳۰۰۰۰۰۰

زمین – بدهکار                     ۲۸۵۰۰۰۰۰

استهلاک انباشته تجهیزات-بدهکار ۵۰۰۰۰۰۰

زیان معاوضه تجهیزات-بدهکار      ۹۵۰۰۰۰۰

                                      تجهیزات – بستانکار        ۴۰۰۰۰۰۰۰

                                      بانک- بستانکار              ۳۰۰۰۰۰۰

بابت ثبت معاوضه زمین و تجهیزات

شناسایی سود یا زیان در دفاتر یکی از طرفین معاوضه مستقل از شناسایی سود یازیان دردفاتر طرف دیگر معاوضه است. در حالی که شرکت (جهان پرداز) ۱۳۵۸۰۰۰۰ ریال سود حاصل ازمعاوضه شناسایی کرده است شرکت (صبا الکترونیک) ۹۵۰۰۰۰۰ ریال زیان شناسایی کرده است. درمعاوضه داراییها ممکن است هردو طرف سودیازیان شناسایی کنندویا سایر حالتهای ممکن دیگر مانند شناسایی سود یا زیان توسط یکی از طرفین و عدم شناسایی سود یا زیان توسط طرف دیگر روی دهد. از آنجا که مبنای شناسایی سود یا زیان معاوضه تفاوت ارزش منصفانه دارایی واگذار شده با ارزش دفتری همان دارایی (دارایی واگذار شده) است، شناسایی یاعدم شناسایی سود یا زیان توسط یکی از طرفین معاوضه به شناسایی یا عدم شناسایی سود یا زیان معاوضه توسط طرف دیگر معاوضه ارتباطی ندارد.

امیدوارم بتوانید از مطالب حداکثر استفاده را بنمایید .

موفق و پایدار باشید

 

ارسال نظر و سوال

دیدگاه خود را وارد کنید
Please enter your name here