url

به نام خدا و سلام

یکی از نکاتی مهمی که در تهیه صورتهای مالی باید به آن توجه داشته باشید مراحل تنظیم صورتهای مالی است.شروع کار با تهیه سود و زیان آغاز می شود و پس از آن به گردش سود و زیان انباشته انتقال داده می شود . بعد از این مرحله نوبت ترازنامه است و در پایان صورت جریان وجوه نقد بر مبنای اطلاعات ترازنامه تهیه می گردد.

امروز توضیحاتی درباره مهمترین بخش صورتهای مالی یعنی صورت جریان وجوه نقد ارائه می کنیم. همانطوریکه مستحضرید صورت جریان وجوه نقد به دو روش تهیه و تنظیم می گردد. روش مستقیم و روش غیر مستقیم

روش راحت تری که بیشتر موسسات از آن استفاده می کنند روش مستقیم است . اصلی ترین ابزار برای ادامه کار سود عملیاتی است. در این ابزار دو مدل حسابداری نقدی و غیر نقدی نهفته است. حالا باید کمی دقت کنید .اگر خیلی بر این دو روش مسلط نیستید اطلاعات خودتان را بالاتر ببرید: حسابداری نقدی و حسابداری تعهدی

کار اصلی شما در تهیه صورت جریان نقد در روش غیر مستقیم جداسازی معاملات غیر نقدی از نقدی است یعنی یک جداسازی کامل از معاملات نقدی از روش  حسابداری تعهدی.

برای اینکار می توانید اقدامت زیر را انجام دهید :

ابتدا باید ترازنامه دو سال پیاپی را در کنار هم قرار دهید، سپس مبالغ سال جاری را از سال قبل کسر کنید توجه داشته باشید ارقام سال قبل را منهای ارقام امسال نکنید و نکته دیگر اینکه فقط این عملیات را در مورد داراییهای جاری و بدهی های جاری اجرا کنید . ارقام منفی را داخل پرانتز قرار دهید همینطور شما نباید مبالغ مربوط به وجوه نقد ، دارایی ثابت و دارایی های مشهود را لحاظ کنید.

دیگر مبالغ حاصل شده از داراییها را در -۱ ضرب نمایید. و مابه التفاوت بدهیها را دست نزیند. حالا اعدادی که با این روش حاصل می شود می بایست با سود عملیاتی جمع شود به صورت زیر هم . پیشنهاد می کنیم در این روش از اکسل کمک بگیرید .

به عملیات شما در این بخش تهیه یادداشت توضیحی صورت تطبیق می گویند.

اگر میخواهید خودتان تمرین کنید مثال عملی زیر را دانلود کنید.

ما در دوره تهیه صورتهای مالی در روز جمعه  با استفاده از مدارک واقعی چند شرکت به کمک شرکت کنندگان به تهیه صورتهای مالی در ۳ مدل ترازنامه ، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد می پردازیم . اگر از خودتان تست گرفتید و سوالات بیشتری پیرامون این تکنیک ها داشتید حتما در دوره صورتهای مالی این هفته نامنویسی کنید.

در این دوره ما سعی می کنیم فنی ترین تکنیکهای تهیه صورتهای مالی را در زمان محدود در اختیار علاقمندان قرار دهیم .

دانلود فایل تمرین   شما در این مسئله باید صورت تطبیق سود و زیان را تهیه کنید.

پیش ثبت نام در دوره عملی تهیه صورتهای مالی 

ارسال نظر و سوال

دیدگاه خود را وارد کنید
Please enter your name here