آموزش تصویری تکمیل اظهارنامه های الکترونیکی ارزش افزوده

1
1286

مقدمه

با توجه به قانون مالیات برارزش افزوده، پنج اظهارنامه ارزش افزوده که شامل: اظهارنامه های عادی، ویژه سوخت، عوارض آلایندگی، ویژه دخانیات و همچنین شماره گذاری خودرو می باشد، در سامانه پیش بینی گردیده است.

مشمولین فراخوان های مرحله ای مختلف باید عملکرد خریدها و فروش و همچنین صادرات و واردات مشمول و غیرمشمول خود را به صورت هر فصل بهار، تابستان، پاییز، زمستان را مطابق ماده ۲۱ قانون، در مدت پانزده روزه پس از پایان هر فصل سه ماهه به سازمان امور مالیاتی (معاونت ارزش افزوده ) ارسال نماید.

 نرخ مالیات بر ارزش افزوده سال ۱۳۹۸ با توجه به تمدید اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده تا زمان لازم الاجراء شدن قانون جدید، کماکان ۹ درصد است. همچنین یادآور می شود، ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده مطابق قانون شامل ۶ درصد مالیات و ۳ درصد عوارض ارزش افزوده است.در این مطلب تنها تکمیل اظهارنامه عادی را به صورت تصویری شرح می دهیم.

مرحله اول (ورود به سایت)

ابتدا وارد سایت www.evat.ir می شویم و صفحه پایین نمایش داده می شود:

 

این تابستون، شب عید حسابدارهاست! اگر می‌خواهید سهمتون رو از این بازار بگیرید، حتما این ویدئو رو ببینید:

سپس در قسمت پایین سمت چپ (ورود به سامانه)، نام کاربری و همچنین کلمه عبور سامانه کد اقتصادی را وارد میکنیم و گزینه ورود به سامانه را می زنیم و وارد صفحه بعدی می شویم و در آن صفحه بر روی تسلیم اظهارنامه عادی کلیک می کنیم و وارد صفحه بعد می شویم.


در این قسمت سال عملکرد و همچنین شماره دوره (فصول بهار، تابستان، پاییز و زمستان ) را انتخاب میکنیم و گزینه ورود را میزنیم و وارد صفحه بعد می شویم.

 

این مطلب را هم بخوانید:  آموزش مالیات بر ارزش افزوده در فعالیت های همزمان

مرحله دوم (وارد کردن اطلاعات به سامانه)

در این قسمت صفحه ای که باز می شود شامل سه قسمت الف (مشخصات مودی)، جدول شماره ۱ (اطلاعات مربوط به فروش و صادرات)، جدول شماره ۲ (اطلاعات مربوط به خرید و واردات)، جدول شماره ۳ (محاسبه مانده مالیات و عوارض پرداختی قابل کسر یا استرداد) و همچنین قسمت ب (محاسبه مانده مالیات و عوارض ) و در انتها قسمت ج (تصمیم در مورد اضافه پرداختی مالیاتی) می باشد که با طرح یک مثال گام به گام جدول راتکمیل می نماییم.

بخش اول ( وارد کردن مشخصات مودی حقیقی یا حقوقی )

در این قسمت افراد حقیقی یا حقوقی باید اداره کل مالیات بر ارزش افزوده و همچنین اطلاعات مربوط به مودی حقیقی یا حقوقی بودن خویش را تکمیل نماید. لازم به ذکر است، در صورتی که اشخاص حقیقی یا حقوقی قبل از تکمیل اظهارنامه ثبت نام انجام داده باشد موارد ذکر شده به صورت اتوماتیک توسط سیستم تکمیل شده می باشد و فقط اشخاص باید اطلاعات را بررسی نمایند و از صحت اطلاعات آن مطمئن گردند.

بخش دوم  (وارد کردن اطلاعات مربوط به فروش و صادرات در جدول شماره ۱ )

در این قسمت با فرض مثال شرکت الف را در نظر میگیریم که دارای فروش کالا و خدمات مشمول به مبلغ ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال و همچنین فروش کالا و خدمات معاف از ارزش افزوده به مبلغ ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال می باشد و در ادامه صادرات کالا و خدمات معاف و مشمول آن نیز ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال است. لازم به ذکر است طبق قانون ارزش افزوده، به فروش کالا و خدمات معاف و همچنین صادرات کالا و خدمات مشمول و معاف، ارزش افزوده ای تعلق نمیگیرد اما باید اطلاعات آن در سامانه ثبت گردد.

بخش سوم  (وارد کردن اطلاعات مربوط به خرید و واردات کالا و خدمات در جدول شماره ۲)

در این قسمت بایستی اطلاعات مربوط به خرید و واردات کالا و خدمات وارد گردد که در ادامه مثال شرکت الف دارای ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال خرید کالاو خدمات مشمول، مبلغ ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال خرید کالا و خدمات معاف و همچنین ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال واردات کالا و خدمات مشمول و در آخر نیز ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال واردات کالا و خدمات معاف می باشند. لازم به ذکر است که به خرید کالا و خدمات معاف و همچنین واردات کالا و خدمات معاف مالیات و عوارضی تعلق نمی گیرد. نحوه تکمیل این قسمت به شکل زیر می باشد:

 

این مطلب را هم بخوانید:  پاسخ به ابهاماتی در خصوص مالیات بر ارزش افزوده حمل کالا

بخش چهارم (جدول شماره ۳، محاسبه مانده مالیات وعوارض پرداختی قابل کسر یا استرداد)

در این قسمت ردیف یک به طور خودکار توسط سیستم از ردیف ۵ جدول شماره ۲ به اینجا منتقل می گردد و ردیف دو مربوط به مالیات و عوارض پرداختنی است که مطابق موضوع تبصره ۲، ۳، ۴ ماده ۱۷ قانون ارزش افزوده به عنوان اعتبار مالیاتی شناخته نمی شوند و مودیان در صورت داشتن این گونه موارد باید در ردیف دوم وارد نماید و در انتها نیز ردیف سومی باشد که به طور اتوماتیک با کسر ردیف دوم از اول توسط سیستم محاسبه و تکمیل می گردد. 

 

بخش پنجم (محاسبه مانده مالیات و عوارض در قسمت ب اظهارنامه)

در این قسمت نیز ردیف یک از جدول شماره یک (ردیف آخر ) و همچنین ردیف دو از جدول شماره دو (ردیف آخر) عیناٌ توسط سیستم به آنجا منتقل می گردد. در ادامه ردیف سه در صورتی که مودیان اضافه پرداختی مالیات و عوارض بر ارزش افزوده از دوره قبل داشته باشد توسط مودی تکمیل می گردد تا از مالیات و عوارض پرداختی این دوره کسر گردد. در انتها ردیف چهار از کسر ردیف های دو و سه از ردیف یک عینا توسط سیستم محاسبه و به طور خودکار تکمیل می گردد.  

بخش  ششم ( تصمیم گیری در مورد اضافه پرداختی )

در این قسمت مودی در صورتی که اضافه پرداختی مالیات و عوارض ارزش افزوده در این دوره داشته باشد، می تواند با انتخاب یکی از دو گزینه درخواست انتقال به دوره بعد و یا درخواست استرداد اضافه پرداختی به مودی (با شرایط درج شده در قانون ارزش افزوده) نسبت به دریافت اضافه پرداختی خود اقدام نماید. در انتها با تایید صحت مندرجات، نام و نام خانوادگی تاییدکننده را وارد و ابتدا دکمه ثبت موقت و سپس دکمه تایید و مرحله بعد را می زنیم.

مرحله سوم (دریافت کد رهگیری اظهارنامه و نحوه پرداخت قبوض )

در این مرحله سیستم یک پیش نمایش از اطلاعات وارد شده از مراحل قبل را به ما نشان میدهد و در صورتی که اطلاعات مندرج در آن مورد تایید مودیان باشد از دو گزینه تایید نهایی و ارسال اطلاعات (درصورت نداشتن امضای دیجیتال ) و یا تایید نهایی و ارسال اطلاعات با امضای دیجیتال (در صورت داشتن امضای دیجیتال ) نسبت به ارسال اظهارنامه اقدام می نماییم و کدرهگیری در انتهای صفحه نمایش داده می شود.و همچنین در قسمت پایین صفحه نمایش داده شده دو گزینه صدور الکترونیکی قبض پرداخت مالیات و همچنین صدور الکترونیکی قبض پرداخت عوارض می باشد، که مودی نسبت به دریافت الکترونیکی قبوض اقدام و همچنین از طریق درگاههای “بانک ملی” شامل ATM، تلفنبانک، اینترنت بانک، POS اقدام به پرداخت مالیات و عوارض نمایند. لازم به ذکر است بعد از پرداخت قبض مذکور نیازی به ثبت آن در سامانه نمی باشد.

1 دیدگاه

ارسال نظر و سوال

دیدگاه خود را وارد کنید
Please enter your name here