۳شرط عدم معافیت مالیاتی برای کسب وکار درخارج از کشور:

معافیت مالیاتی سه شرط عدم معافیت مالیاتی برای کسب وکار درخارج از کشور: دوستای عزیزسلام شاید شما هنگام ارسال اظهارنامه در جدول اطلاعات اختصاصی اظهارنامه با این سوال مواجه شده اید که پرسیده شده  آیا درآمدی برای کسب و کار خارج از کشور ابراز شده است ؟ (ماده ۱۸۰ ق.م.م)وشما ندانسته اید که منظور ازاین … ادامه خواندن ۳شرط عدم معافیت مالیاتی برای کسب وکار درخارج از کشور: