مشاوره مالیاتی و آموزش حسابداری
Browsing Tag

مطالبات

حساب دریافتنی به ارزش خالص بازیافتنی در ترازنامه

حساب دریافتنی از آنجایی که مطالبات حاکی از ادعاهایی برای دریافت مبلغ ثابتی وجه نقد است، پس جزء دارایی های پولی تلقی میشود. زمانی که مطالبات در حین عملیات عادی و مستمر تجاری موسسه ایجاد شود، حسابها و یا مطالبات دریافتنی تجاری می نامند .…

فهرست کامل احکام مالیاتی بودجه سال ۹۴ کل کشور اعلام شد

مواد مرتبط با مالیاتهای مستقیم: 202 ,101 ,85 ,84 مواد مرتبط با سایر قوانین: سابر قوانين شماره:15/94/200 احکام مالياتي قانون بودجه سال 1394 کل کشور مصوب24/12/1393 مجلس شوراي اسلامي که در تاريخ 28/12/1393 در روزنامه رسمي آگهي…