مشاوره مالیاتی و آموزش حسابداری
Browsing Tag

مشاوره کسب و کار

کارگاه مدیریت مالیات و بیمه در کسب و کار

جریان دوره مدیریت مالیات و بیمه در کسب و کار چیست؟  دوره مدیریت مالیات و بیمه در کسب و کار ویژه مدیران است چون بر مبنای موضوعات اصلی پرونده های مشاوره مالیاتی و بیمه ای دارندگان کسب و کار ها شکل گرفته…

با کار تخصصی ، درآمد تخصصی تر را به آرشیو شغلی خود بیفزایید

با سلام محضر شما کاربران عزیز و ارجمند ، یکی از مباحثی که این روزها خیلی بازارش داغه ، نحوه قیمت گذاری بر انجام پروژه های  مالی است . بحث من در مورد بازار آزاد این رشته است نه جریان کارمندی و استخدام ، شاید شما کابران ،چه اون دسته…