مشاوره مالیاتی و آموزش حسابداری
Browsing Tag

مشاوره مالیاتی تهران

نحوه راه اندازی دفتر مشاوره مالیاتی

مشاوره مالیاتی به نام خدا و سلام در این پست قصد دارم چند اقدام مهم برای قرارگرفتن در جایگاه مشاور مالیاتی را خدمت شما تشریح کنم.خوب مشخصه اصلی مانند تمامی مشاغل علاقمندی است ولی قبل از اینکه دیگر ابعاد آن را بشناسید بهتر است با مدل…

مشاوره مالیاتی

در هنگام مشاوره مالیاتی به نکات زیر توجه و تفحس کنید : حتماً مشاوره مالیاتی را در محل ثابت و با نام کسبی مشاور انتخابی برگزار کنید و در دومین جلسه محل شرکت خود را پیشنهاد دهید بجای جستجو گواهینامه عضویت شخص برگزیده در انجمن ها و…