مشاوره مالیاتی و آموزش حسابداری
Browsing Tag

مشاوره مالیاتی اصفهان

مشاوره مالیاتی

در هنگام مشاوره مالیاتی به نکات زیر توجه و تفحس کنید : حتماً مشاوره مالیاتی را در محل ثابت و با نام کسبی مشاور انتخابی برگزار کنید و در دومین جلسه محل شرکت خود را پیشنهاد دهید بجای جستجو گواهینامه عضویت شخص برگزیده در انجمن ها و…