مشاوره مالیاتی و آموزش حسابداری
Browsing Tag

مالیات مشاغل

ماده ۱۸۱ ق.م.م در مورد مشاغل چگونه اجرا می شود؟

بازرسی مالیاتی طبق قوانین مالیاتی بازرسی مالیاتی یک فرآیند کنترل فعالیت مودی محسوب می شود و مطابق این ماده قانونی طی یک هیات اعزامی از طرف سازمان امور مالیاتی ماموریت پیدا می کنند کلیه اسناد و مدارک مرتبط با امور مالی را تحت بررسی قرار…

جرائم عدم نصب سامانه فروشگاهی شوخی نیست!

معاون ماليات بر ارزش افزوده سازمان امور مالياتي کشور خبر داد محروميت از معافيت پايه مالياتي در صورت عدم نصب صندوق فروش معاون ماليات بر ارزش افزوده سازمان امور مالياتي کشور گفت: صاحبان مشاغلي که طي فراخوان هاي سازمان امور مالياتي مکلف به…

دستورالعمل جدید ماده ۱۵۸ قانون مالیاتهای مستقیم ابلاغ شد

نوع:راي شورا مواد مرتبط با مالیاتهای مستقیم: 158 شماره:19486/200/ص تاريخ:06/11/1392 پيوست: دارد دستورالعمل مخاطبین : امور مالياتي شهر و استان تهران، ادارات کل امور مالياتي موضوع : صدور برگ ماليات قطعي عملکرد سال 1391 صاحبان…