مشاوره مالیاتی و آموزش حسابداری
Browsing Tag

ماده 167

چگونگی تقسیط بدهی مالیاتی برای مودیان مالیاتی

تقسیط بدهی مالیات سلام دوستان خوب پرشین حساب. آموزشهای مالیاتی و نکاتی که در قوانین وجود دارد، در کنار شرکت در دوره های آموزشی از اهمیت بالایی برخوردار است. بدین منظور که اگر قرار باشد فردی در جهت افزایش اطلاعات و تخصص در امور مالیاتی…

نحوه تقسیط و بخشودگی جرائم مالیات بر ارزش افزوده

نوع:بخشنامه مواد مرتبط با مالیاتهای مستقیم: 235 ,191 ,187 ,186 ,167 شماره:66/93/200 تاريخ:24/6/1393 موضوع : نحوه تقسيط و بخشودگي جرائم موضوع مادتين 167 و 191 قانون ماليات هاي مستقيم درخصوص موديان مشمول قانون ماليات برارزش افزوده…