فهرست اشخاصی که می بایست سامانه فروشگاهی نصب کنند

فهرست اشخاصی که می بایست سامانه فروشگاهی نصب کنند

اصناف فراخوان شده جهت نصب، راه اندازي و استفاده از سامانه هاي صندوق فروش از ابتداي سال 1394، تا پايان خردادماه فرصت دارند تا مراتب نصب و شروع به استفاده از تجهيزات مذکور را در سامانه الکترونيکي سازمان ثبت نمايند.…

مشاهده مقاله
چه کسانی از معافیت ماده ۱۰۱ محروم می شوند؟

چه کسانی از معافیت ماده ۱۰۱ محروم می شوند؟

عدم نصب صندوق مکانیزه فروشگاهی، پیامدهای جالبی به دنبال ندارد  اگر مجری پروژه های بند هستید ، هشیار باشید! در راستاي شفاف سازي تدريجي مبادلات تجاري و فعاليت هاي مالي ، همسو با اهداف طرح تحول اقتصادي و قاتون ماليات بر…

مشاهده مقاله
سامانه فروشگاهی و مشمولین این طرح

سامانه فروشگاهی و مشمولین این طرح

در راستای طرح تحول نظام مالیاتی و برای کنترل بیشتر و بهتر ادره امور دارایی بر عملکرد مودیان و جهت جلوگیری و کاهش فرار مالیاتی، از ابتــدای سال ۱۳۹۳، سازمان امور مالیاتی طرح بکارگیری از سامانه های فروشگاهی و صندوق…

مشاهده مقاله