۱۹ فرودین ماه پایان جشنواره

۱۹ فرودین ماه پایان جشنواره

سپاس از حضور فعال شما،مهلت طرح به اتمام رسید   تصاویر زیر مربوط به استقبال 7 روز اول سال از این طرح در اینستاگرام و تلگرام بوده است :   از استقبال خوب شما تشکر می کنیم و خوشحالیم که…

مشاهده مقاله
با اشتباهات حادثه ساز در حسابداری پیمانکاری بیشتر آشناشوید

با اشتباهات حادثه ساز در حسابداری پیمانکاری بیشتر آشناشوید

حسابداری پیمانکاری در حالت کلی حسابداری پیمانکاری در اجرا، دنیایی متفاوت از دیگر گرایشهای حسابداری دارد و یک کارشناس مالی به جز پارامترهای اصلی و تعریف شده در سیکل روتین و سیستمی، باید از روابط کار، بیمه و مالیات همراه…

مشاهده مقاله
آموزش حسابداری پیمانکاری همراه با یک فیلم

آموزش حسابداری پیمانکاری همراه با یک فیلم

 

حسابداری پیمانکاری

 

سلام ، قبل از هر مقدمه ای بهتر است در همین ابتدا با ۶ نکته فراموش نشدنی در حسابداری پیمانکاری آشناشوید:

۱- طبق ماده ۲۴ شرایط عمومی پیمان، پیمانکار می تواند به منظور تسهیل و تسریع در اجرای قسمت یا قسمتهایی از عملیات موضوع پیمان، پیمانهایی با پیمانکاران جز ببندد. مشروط بر اینکه آنان را از واگذاری کار به دیگران ممنوع کند.

۲- مخارجی که توسط پیمانکار جزء انجام می شود باید بر اساس نرخهای پیمان به مخارج پیمان اضافه شود. این مخارج مستقیما قابل ردیابی به پیمان است و همانند مواد مستقیم و دستمزد مستقیم در حساب پیمان در جریان پیشرفت ثبت می شود.

۳- پیمانکار ممکن است مخارجی را انجام دهد که قبل قرارداد به عهده او نیست. البته در موارد زیادی بازیافت این مخارج بحث انگیز خواهد بود. چنانچه نسبت به جبران این مخارج توسط اشخاص ثالث اطمینان معقول وجود داشته باشد باید مبلغ آن از مخارج پیمان کسر شود.

۴- مخارج برآوردی تکمیل پیمان دربرگیرنده مخارجی است که در آینده برای تکمیل پیمان لازم است و به صورت برآوردی تعیین میشود. این مخارج باید متشکل از همتن عناصری باشد که برای محاسبه اولیه کل مخارج برآوردی پیمان درنظر گرفته شده است. در برآورد این مخارج از قیمتهای مورد انتظار در زمان وقوع مخارج در آینده استفاده می شود.

۵- یکی از موارد کاربرد برآورد مخارج، تعیین درصد پیشرفت پیمان است.

۶- در برآورد مخارج باید از روشهای سیستماتیک و یکنواخت استفاده شود. این روش ها باید با سیستم حسابداری صنعتی (بهای تمام شده) مرتبط باشد و مقایسه بین مخارج برآوردی و مخارج واقعی را میسر سازد

اجرای پروژه های پیمانکاری یکی از فعالیتهایی که در اقتصاد کشور نقش مهمی ایفا می کند ، شرکتهای پیمانکاری هستند . تعداد زیادی از حسابداران در چنین شرکتهایی مشغول فعالیت می باشند. پیمانکاری ممکن است در اکثر مشاغل و صنایع ایجاد شده باشد ولی بطور تخصصی و استاندارد حسابداری ، فعالیتی گسترده است که حوزه های سد سازی ، راه سازی ، ساختمان سازی ، تاسیسات نفت و گاز و خدمات را پوشش می دهد .یکی از مقررات حاکم در این حوزه که همه حسابداران باید آگاهی داشته باشند ، شرایط عمومی پیمان است .یک حسابدار متخصص می تواند در کنترل هزینه ها ثبت و گزارش به موقع اسناد پیمان کمک بزرگی به مدیران نماید .

مشاهده مقاله