مشاوره مالیاتی و آموزش حسابداری
Browsing Tag

تسویه حساب کارگران

بانک فرم حسابداری

فرم حسابداری همه حسابداران و شاغلین امور مالی نیاز به یک سری فرم حسابداری از پیش تعریف شده برای اجرای هرچه بهتر کارهای خود دارند. فرم حسابداری شامل پیش فرض هایی است که برای جمع آوری مدارک و مستندات حسابداران را یاری می کند. تعداد آنها با…

آیا برای پرسنل خود آیین نامه انضباطی تنظیم می کنید؟

چقدر به اجرای صحیح وظایف کارکنان اهمیت می دهید؟ نظم کاری را با اجرای مقررات انضباطی به رخ کارمندان خود بکشید به نام خدا و سلام ، یکی از مهمترین مدارک بایگانی در شغل حسابداری ، آیین نامه انضباطی است . شاید اخذ این تعهد نامه وظیفه یک…