۵ تمرین کاربردی برای یادگیری اضافه کاری،شبکاری، نوبت کاری

۵ تمرین کاربردی برای یادگیری اضافه کاری،شبکاری، نوبت کاری

اضافه کاری به نام خدا و سلام شاید هنوز خیلی از حسابداران با نحوه محاسبه نرخ اضافه کاری ،شب کاری ،نوبت کاری  وکمک هزینه عائله مندی مشکل داشته باشندو به خوبی نتوانند در محیط واقعی کار جزئیات را پیاده سازی کنند.…

مشاهده مقاله
ابلاغ های بیمه الکترونیکی می شود

ابلاغ های بیمه الکترونیکی می شود

مدیرکل درآمد حق بیمه سازمان تأمین اجتماعی از اجرای طرحی خبر داد که کارفرمایان از این پس می توانند ابلاغ های تامین اجتماعی را به صورت غیر حضوری و الکترونیکی دریافت کنند. به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تأمین…

مشاهده مقاله