مشاوره مالیاتی و آموزش حسابداری
Browsing Tag

بازرسی مشاغل

ماده ۱۸۱ ق.م.م در مورد مشاغل چگونه اجرا می شود؟

بازرسی مالیاتی طبق قوانین مالیاتی بازرسی مالیاتی یک فرآیند کنترل فعالیت مودی محسوب می شود و مطابق این ماده قانونی طی یک هیات اعزامی از طرف سازمان امور مالیاتی ماموریت پیدا می کنند کلیه اسناد و مدارک مرتبط با امور مالی را تحت بررسی قرار…