مشاوره مالیاتی و آموزش حسابداری
Browsing Tag

انبارگردانی

انجام عملیات بستن حسابها با یک انبارگردانی اصولی

انبارگردانی سلام دوستان خوب پرشین حساب انبارگردانی یکی از اصول اجرایی پایان سال مالیست. براساس استانداردهای حسابداری حداقل هر سال برای یکبار انبارگردانی باید در انبارهای شرکتهای بازرگانی، تولیدی و صنعتی صورت گیرد. البته با توجه به ابعاد…

حسابداری ضایعات با حسابداری زائدات چه تفاوتی دارد؟

حسابداری ضایعات از عملیاتی که در روز های پایان سال، حسابداران  با آن مواجه هستند موارد مربوط به موجودی هاست. انبار گردانی، بستن حساب موجودی ها، موضوعات مربوط به ضایعات و زائدات است. که همه در حسابداری صنعتی گنجانده شده است. امروز در…

۲۶ دستورالعمل برای انبارگردانی

الف – مرحله قبل از آغاز شمارش 1- انبارگرداني موجوديهاي جنسي از ساعت ........ صبح مورخ ....../........./.......13 آغاز و در ساعت............... مورخ ....../........./.......13 خاتمه مي يابد . 2- مسئول انبار گرداني قبلا انبار را مورد…