مشاوره مالیاتی و آموزش حسابداری
Browsing Tag

اعتراض به مالیات قطعی

اعتراض به برگ مالیات قطعی چگونه انجام می شود؟

اعتراض به برگ قطعی مالیات اعتراض به برگ قطعی مالیات می تواند در شرایط خاصی دنبال شود. اگر آراء هیات های حل اختلاف مالیاتی از منظر قوانین و مقررات و همچنین در رسیدگی دچار ایراد و ابهام باشد توسط شورای عالی مالیاتی رسیدگی خواهد…