آیا بازنشستگان تامین اجتماعی برای استخدام مجدد، بیمه می شوند؟

بازنشستگان تامین اجتماعی سلام و عرض ادب به همه شما خوبان. بحران های اقتصادی این روزها شرایطی را فراهم ساخته که مردم نیاز به درآمد بیشتر برای گذران عمر را به خوبی احساس میکنند. بحث اشتغال و بیکاری از مباحث مهم جوامع است که بیشتر هم بر جوانان تمرکز دارد. اما جدای از جوانان ، هستند … ادامه خواندن آیا بازنشستگان تامین اجتماعی برای استخدام مجدد، بیمه می شوند؟