گزارش فصلی

sama asked 9 ماه ago

با سلام لطفا در مورد نحوه پر کردن واردات درسامانه گزارش فصلی توضیح دهید که چه مبالغی را در بخش ریالی و چه مبالغی را در بخش ارزی پر کنیم.. چون تمام مبالع برگ سبز را بصورت ارزی و یا ریالی پرداخت نمیکنیم. بخشی بصورت ریالی و بخشی ارزی است آیا باید در دو رکورد اینکار را انجام دهیم؟ یک بخش ریالی و یک بخش ارزی؟؟؟

1 Answers
مرضیه خیری answered 9 ماه ago

با سلام دوست عزیز.
برای  واردات عدد اعلامی برگ سبز بابت محاسبه عوارض گمرکی است و در مواردی هم میتواند با صورتحساب فروش طرف خارجی یکی نباشد. قاعدتا برگ سبز یا برابر رقم یا بیشتر از صورتحساب طرف خارجی میباشد. و شما  باید رقم برگ سبز رو بصورت ارزی و ریال ان را با نرخ در دسترس صرافی و قابل پرداخت اعلام کنید