کسر کار

Maralshah asked 7 ماه ago

سلام خسته نباشید،اگر که پرسنل از ساعتی که اداره کار در ماه تعیین کرده کمتر کار کرده باشد محاسبات به چه صورت می باشد؟؟؟

1 Answers
میثم حاجی محمدی عضو سایت answered 6 ماه ago

سلام 
در قانون دقیقا مشخص نشده و تنها چیزی که الزام شده تهیه و تنظیم آیین نامه انضباطی است که در آن این موارد تعیین تکلیف شود.