مشاوره مالیاتی و آموزش حسابداری

پاسخ به پرسش خانم مرضیه خیری

94
لیست سوالاتدسته بندی: امور مالی و حسابداریپاسخ به پرسش خانم مرضیه خیری
mona asked 7 months ago

شرکت ما تعاونی است و برای رفت و آمد و رسیدگی به بیماران روستاها تحویل مرکز بهداشت میشود.

1 Answers
مرضیه خیری عضو سایت answered 6 months ago

 دارایی ثابت پوشش این مورد را میدهد اگار قرارداد فروش یا اجاره با طرف مقابل منعقد نشده باشد.