مشاوره مالیاتی و آموزش حسابداری

نرخ بیمه فاکتور فروش

141
لیست سوالاتنرخ بیمه فاکتور فروش
ویدا طاهری asked 4 months ago

سلام و خسته نباشید.در یک شرکت پیمانکاری اگر خدماتی برای یک شخص حقیقی طی قرارداد انجام گردد و فاکتور صادر شود چند درصد بیمه باید شناسایی شود؟و اگر شناسایی نکنیم؟

1 Answers
مرضیه خیری عضو سایت answered 4 months ago

سلامدوست عزیز اگر خدمات دریافت شود و فقط دستمزد باشدنرخ  ١۶٠۶٧ درصد و مالیات تبصره ماده ٨۶ باید اعمال شود