نرخ بیمه فاکتور فروش

ویدا طاهری asked 10 ماه ago

سلام و خسته نباشید.در یک شرکت پیمانکاری اگر خدماتی برای یک شخص حقیقی طی قرارداد انجام گردد و فاکتور صادر شود چند درصد بیمه باید شناسایی شود؟و اگر شناسایی نکنیم؟

1 Answers
مرضیه خیری answered 10 ماه ago

سلامدوست عزیز اگر خدمات دریافت شود و فقط دستمزد باشدنرخ  ١۶٠۶٧ درصد و مالیات تبصره ماده ٨۶ باید اعمال شود