ارزش افزوده در خارک کیش

rokneddin asked 11 ماه ago

سلام خرید درمناطق خارک کیش عسلویه آیا مالیات ارزش افزوده تعلق می گیرد وضمنا اگر معافند درسامانه معملات فصلی چون کدملی وکداقتصاد ی فروشنده ارایه نمی دهد لذا چگونه درسامانه معاملات فصلی واردکنیم ؟تشکر

1 Answers
مرضیه خیری answered 11 ماه ago

سلام کاربر گرامی. برای پاسخ به بخش اول سوان شما، متن بخشنامه را برایتان در پیوست قرارداده ام.استفاده کنید و در صورت سوال مجدد با ما در ارتباط باشی. در مورد بخش دوم نیز باید بیان کنم که تحت هیچ شرایطی معاملات بدون شناسنامه در واقع بدون کد از خریدار ممکن نیست و در صورت رسیدگی دفاتر شما رد خواهد شد. 
 
 

موضوع

چگونگی اجرای مالیات بر ارزش افزوده و عوارض مربوطه در رابطه با مناطق آزاد تجاری – صنعتی  و ویژه اقتصادی

نظر به اینکه چگونگی اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در محدوده مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی موجب بروز سوالاتی برای ادارات امور مالیاتی و مودیان گرامی گردیده،لذا به منظور ایجاد رویه واحد،اجرای صحیح مقررات و به استناد مفاد مواد(۶)،(۷)،(۱۳)و (۵۲) قانون مذکور مقرر می دارد:
۱٫ مبادلات کالا و خدمات فیمابین اشخاص و فعالان اقتصادی مقیم در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی، در داخل محدوده مناطق یاد شده، مشمول مالیات و عوارض موضوع قانون یاد شده نمی باشد.
۲٫صادرات کالا ها و خدمات از مناطق مذکور به خارج از کشور و همچنین واردات کالا و خدمات خارج از کشور به مناطق یاد شده مشمول مالیات و عوارض موضوع قانون نمی باشد.
۳٫ واردات کالا و خدمات از مناطق یاد شده به قلمرو گمرکی کشور مشمول پرداخت مالیات و عوارض می باشد.
شایان ذکر است به استناد مفاد ماده(۱۳) قانون مالیات بر ارزش افزوده، صادرات کالاها و خدمات صرفا به خارج از کشور از طریق مبادی خروجی رسمی،مشمول مالیات و عوارض موضوع این قانون نمی باشد و مالیات های پرداخت شده بابت آن ها با ارائه برگه خروجی صادره توسط گمرک( در مورد کالا) و اسناد و مدارک مثبته، مسترد می گردد.