مبنای علی الراسی برای ۱۶۹ صحیح نیست

yasser asked 11 ماه ago

با سلام سازمان امور مالیاتی در بخشنامه ای اعلام کرده بود که اگر برای محاسبه جرایم ماده ۱۶۹ از مبنای علی الراسی در محاسبات استفاده شده باشد ، این مبنا صحیح نبوده و مردود است. بنده شماره این بخشنامه یا متن کامل آن را نیاز دارم از دوستانی که در این زمینه اطلاعی دارند تقاضا میکنم کمک کنند. yassergholizade@gmail .com با تشکر

1 Answers
مرضیه خیری answered 11 ماه ago

سلام دوست عزیز این بخشنامه  را ندیدم ولی تاجایی که اطلاع دارم و برخورد می شود جرائم ماده ۱۶۹ طبق قانون خود اعمال می گردد. 

۱

عدم صدور صورتحساب فروش کالا یا ارائه خدمت

۲%

مبلغ مورد معامله

۲

عدم درج شماره اقتصادی خود

۲%

مبلغ مورد معامله

۳

عدم درج شماره اقتصادی طرف معامله

۲%

مبلغ مورد معامله

۴

استفاده از شماره اقتصادی خود برای معاملات دیگران

۲%

مبلغ مورد معامله

۵

استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود

۲%

مبلغ مورد معامله

۶

عدم ارائه فهرست معاملات انجام شده به سازمان طبق روش­های تعیین شده

۱%

مبلغ معاملاتی که فهرست آنها ارائه نشده است