مبنای علی الراسی برای ۱۶۹ صحیح نیست

yasser asked 8 ماه ago

با سلام سازمان امور مالیاتی در بخشنامه ای اعلام کرده بود که اگر برای محاسبه جرایم ماده ۱۶۹ از مبنای علی الراسی در محاسبات استفاده شده باشد ، این مبنا صحیح نبوده و مردود است. بنده شماره این بخشنامه یا متن کامل آن را نیاز دارم از دوستانی که در این زمینه اطلاعی دارند تقاضا میکنم کمک کنند. yassergholizade@gmail .com با تشکر

1 Answers
مرضیه خیری answered 8 ماه ago

سلام دوست عزیز این بخشنامه  را ندیدم ولی تاجایی که اطلاع دارم و برخورد می شود جرائم ماده ۱۶۹ طبق قانون خود اعمال می گردد. 

۱

عدم صدور صورتحساب فروش کالا یا ارائه خدمت

۲%

مبلغ مورد معامله

۲

عدم درج شماره اقتصادی خود

۲%

مبلغ مورد معامله

۳

عدم درج شماره اقتصادی طرف معامله

۲%

مبلغ مورد معامله

۴

استفاده از شماره اقتصادی خود برای معاملات دیگران

۲%

مبلغ مورد معامله

۵

استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود

۲%

مبلغ مورد معامله

۶

عدم ارائه فهرست معاملات انجام شده به سازمان طبق روش­های تعیین شده

۱%

مبلغ معاملاتی که فهرست آنها ارائه نشده است