ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی

جواد asked 1 سال ago

با سلام احتراما سوالی در خصوص ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی خدمت شما داشتم. مطابق با ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی کارفرما باید ۵% از هر صورت وضعیت رو کسر و به عنوان سپرده بیمه نزد خود نگهداری کند و همچنین پرداخت مربوط به  آخرین صورت وضعیت مربوط به پیمان را منوط به ارائه مفاصا حساب بیمه نماید و در صورت عدم ارائه مفاصا حساب از طرف پیمانکار حق بیمه از طرف سازمان محاسبه و به کارفرما ابلاغ و از محل سپرده کسر می شود. خوب سوال من این است که اگر سپرده بیمه کسر شده در شرایط بالا کفاف حق بیمه پیمان را نکند مسئولیت پرداخت با چه کسی می باشد.

1 Answers
میثم حاجی محمدی عضو سایت answered 1 سال ago

سلام کاربر گرانقدر 
در مورد قراردادهای پیمانکاری می بایست یک نسخه از قرارداد به شعبه تامین اجتماعی محل پروژه ارسال شود، منظور از مفاصاحساب پرداخت مابه التفاوت بین لیست های پیمانکار و تعلق سهم بیمه در مبلغ کل قرارداد است، پیمانکار برای اخذ مفاصاحساب می بایست این کسورات را پرداخت کرده و پس از اخذ و ارائه به کارفرما می تواند مدعی آزادسازی سپرده ها شود، مبنا سپرده نیست و مبنا همین مابه التفاوت است . 
 
پیروز باشید