مشاوره مالیاتی و آموزش حسابداری

لیست مالیات بر حقوق

113
لیست سوالاتدسته بندی: قوانین مالیاتیلیست مالیات بر حقوق
Fahimeh asked 6 months ago

اگر کارمندی سه ماه فراموش شود وارد لیست مالیات حقوق شود و حال کارمند محل کار را ترک نموده تکلیف چیست؟

1 Answers
میثم حاجی محمدی عضو سایت answered 5 months ago

دو مقوله جداست ، در مورد مالیات حقوق بستگی به این مورد دارد که شما ایا نام کارمند را در لیست بیمه درج نمده اید یا خیر ؟ چون ممکن است کارمند در اداره کار طرح شکایت داشته باشد