لیست مالیات بر حقوق

Fahimeh asked 12 ماه ago

اگر کارمندی سه ماه فراموش شود وارد لیست مالیات حقوق شود و حال کارمند محل کار را ترک نموده تکلیف چیست؟

1 Answers
میثم حاجی محمدی عضو سایت answered 11 ماه ago

دو مقوله جداست ، در مورد مالیات حقوق بستگی به این مورد دارد که شما ایا نام کارمند را در لیست بیمه درج نمده اید یا خیر ؟ چون ممکن است کارمند در اداره کار طرح شکایت داشته باشد