فاکتور فروش

arash.f asked 10 ماه ago

سلام شرکتی هستیم که کالاهایی را بصورت رسمی وارد میکنیم و برای فروش این اجناس فاکتور رسمی سه برگی A4صادر میکنیمحال با این مشکل مواجه شدیم که تعداد فاکتور های روزانه به بیش از هزار عدد رسیده که مجبوریم برای یک کالای حدود هشتاد هزار توان سه برگ فاکتور صادر کنیم که مشمول صرف وقت ، هزینه های چاپ و محل نگهداری این اسناد میشود که با توجه به کسرت فروش روزانه بالغ بر ۳۰۰۰ برگ میشود .آیا راهی برای اینکه برای هر شخص یک فاکتور صادر نشود و صدور جمعی این فاکتور ها وجود دارد که مشکل مالیاتی برای ما و خریدار بوجود نیاید؟با تشکر

1 Answers
مرضیه خیری answered 10 ماه ago

 سلام دوست عزیز. تنها راهی که در قانون برای این موارد پیش بینی شده صدور فاکتور سیستمی است. از حالت دستی خارج شود و فاکتور از طریق سیستم صادر شود. صدور جمعی فاکتور ها به این صورت مجاز نیست مگر در شرایط حد نصاب