ضوابط انعقاد قرارداد داد مشاوره ساعتی

mohammad sharif asked 10 ماه ago

با سلام . شرکت ما با توجه به نیاز به پرسنل قدیمی، اجبار استفاده از پرسنل بازنشسته خود دارد. با توجه به اینکه تنها راه ، انعقاد قرارداد مشاوره ساعتی می باشد. محدودیتهای موجود در این خصوص چه مواردی می تواند باشد؟
از جمله اینکه آیا محدودیتی در خصوص میزان ساعات کار یا روال رفت و آمد وجود دارد؟

1 Answers
مرضیه خیری answered 10 ماه ago

سلام دوست عزیز در خصوص بازنشستگان اگر از زمره بازنشستگان تامین اجتماعی باشند در زمان استخدام مجدد باید مستمری آنان قطع شود و بعد از اتمام قرارداد مجدد از ابتدا محاسبه و مستمری پرداخت شود این تنها موردی است که در این خصوص لازم به اجراست.