صورتحساب سفارش کالا

حسین سعادتمند asked 8 ماه ago

سلام
من صورتحسابی دریافت کردم بابت جنس سفارش داده شده که هنوز جنس را تحویل نگرفته ام باید ثبتی بابت این صورتحساب بزنم؟
اگر جواب مثبت است چه ثبتی؟