صورتحساب سفارش کالا

حسین سعادتمند 11 ماه قبل

سلام
من صورتحسابی دریافت کردم بابت جنس سفارش داده شده که هنوز جنس را تحویل نگرفته ام باید ثبتی بابت این صورتحساب بزنم؟
اگر جواب مثبت است چه ثبتی؟