شارژ تنخواه گردان

rahmani asked 1 سال ago

سلام برای شارژ تنخواه گردان و هزینه هایی که از حساب تنخواه گردان پرداخت میشه سندش به چه شک ثبت میکنیم؟ اگه این هزینه ها قبل از بهره برداری باشه سندش به چه شکل ثبت میشه ؟

1 Answers
مرضیه خیری answered 1 سال ago

سلام کاربر گرامی. روش مواجه شدن با تنخواه دو روش ثابت و متغیر هست که هرکدام ثبت سند متفاوتی دارد. برای شما لینکی قرار میدهم که در آن پاسخ شما کامل توضیح داده شده است. و هزینه های قبل از بهره برداری هم جزئی از سرفصل هزینه هاست بسته به موضوع شرکت آن را نگهداری میکنیم.
http://persianhesab.com/revolving-accounting-methods/
http://persianhesab.com/%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%84-%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d9%86%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%87-%da%af%d8%b1%d8%af%d8%a7%d9%86/
http://persianhesab.com/%d8%aa%d9%86%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%87-%da%af%d8%b1%d8%af%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b2-%d8%af%db%8c%d8%af%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%be%d8%b1%d8%b4%db%8c%d9%86-%d8%ad%d8%b3%d8%a7%d8%a8/