سریال فاکتور فروش و تاریخ

zohre zarin kafsh asked 10 ماه ago

با سلا
آیا منعی برای ردیف نبودن شماره سریال فاکتور فروش و تاریخ فاکتور وجود دارد یا خیر؟(یعنی فاکتور شماره ۲ مردادماه باشد و فاکتور شماره ۳ تیرماه باشد)

حامد رحیمی لاکه replied 9 ماه ago

با سلام در موقع رسیدگی به مدارک حسابداریو دفاتر شرکت ممیز مالیاتی اگر چک بکنه شماره سریال ها رو به نسبت تاریخ حتما بهتون میگه که چرا شماره سریال با تاریخ ها نمیخونه اصلااز نظز کلی هم درست نسیت که شما شماره سریال ۱ رو مثلا توی مرداد ماه بزنی و شماره سریال ۲ رو توی تیرماه

1 Answers
مرضیه خیری answered 9 ماه ago

با سپاس از جناب آقای رحیمی به دلیل پاسخ صحیح ایشان. دقیقا به همین ترتیب است. با آرزوی موفقیت برای شما