ساعت کار

zahra asked 10 ماه ago

سلام وقتتون بخیر باشه ان شالله در کارگاه ما یه مشکلی هست که ساعت کاری کارگران بدرستی  توسط سرپرست نوشته نمیشودو این خیلی مهمه چون اخرماه حسابدار وظیفه حساب کردن ساعت کاری واضافه کاری انها را برعهده دارد  بنظرتون چه راه حلی برای یک حسابدار یا یک کارفرما وجود دارد تا در یادداشت ساعت کاری کارگران وشروع به کار انها نهایت اهتمام ورزیده شود

1 Answers
مرضیه خیری answered 10 ماه ago

سلام کاربر ارجمند تنها با کارت ساعت زن و دفتر حضور و غیاب ممکن است در غیر این صورت کارمند برای احقاق حقش میتواند شکایت کند.