مشاوره مالیاتی و آموزش حسابداری

حقوق و دستمزد

141
محمدی asked 4 months ago

سلام وقت بخیر – مجمع عمومی طی صورتجلسه ای در اول سال مبلغی را بعنوان حق الزحمه به هیات مدیره در تصویب کرده ودر آخرسال نیز پرداخت کرده است حسابرس مبلغ هزینه فوق را غیر قابل قبول گزارش کرده و ۱۰% نیز مالیات در نظر گرفته است .به نظرشما ماده ۲۴۱میتواند قابل قبول بودن هزینه را مشخص بکند و آیا نبست پاداش سود هیات مدیره عملا باید در اساسنامه قید شده باشد یا طی صورتجلسه ای امکان پذیر خواهد بود  – متشکرم

2 Answers
مرضیه خیری عضو سایت answered 4 months ago

سلام مجدد خدمت شما . آقای محمدی رقم ۱۰درصد مالیات که اعمال شده درسته به دلیل اینکه اگر پاداش هم قلمداد نشود این حق الزحمه در لیست حقوق به عنوان مدیر موظف نشان داده خواهد شد. 

مرضیه خیری عضو سایت answered 4 months ago

سلام مجدد خدمت شما . آقای محمدی رقم ۱۰درصد مالیات که اعمال شده درسته به دلیل اینکه اگر پاداش هم قلمداد نشود این حق الزحمه در لیست حقوق به عنوان مدیر موظف نشان داده خواهد شد.