حقوق و دستمزد

محمدی asked 10 ماه ago

سلام وقت بخیر -پرداختی به هیات مدیر بعنوان حقوق رو -حسابرس اداره امور مالیاتی بعنوان پاداش در نظرگرفته و بعنوان هزینه غیر قابل قبول و ۱۰%هم مالیات محاسبه کرده است -حال با عنایت به ماده ۲۴۱ قانون تجارت آیا سقف پاداش درصدی از سود خالص شرکت است یا خیر -متشکرم

1 Answers
مرضیه خیری answered 10 ماه ago

سلام جناب محمدی. ماده ۱۳۴ قانون تجارت بیان داشته که: در صورتی که در اساسنامه پیش بینی شده باشد مجمع عمومی می تواند تصویب کند که نسبت معینی از سود خالص شرکت به عنوان پاداش به اعضای هیات مدیره تخصیص داده شود. در مورد اعضای غیر موظف هم بیان داشته است که حق ندارند به جز آنچه در این ماده پیش بینی شده است در قبال سمت مدیریت خود به صورت مستمر یا غیر مستمر بابت حقوق یا پاداش یا حق الزحمه وجهی از شرکت دریافت کند. این مقدار به هیچ وجه نباید در شرکت سهامی عام از۵ درصد سود پرداختی به ایشان و در شرکت سهامی خاص از ده درصد بیشتر باشد.