حسابداری

انصاری asked 10 ماه ago

با سلام  سئوال من ازجزوه جلسه نهم دوره جامع حسابداران ثروت آفرین است    صفحه۱۶ در مورد نحوه محاسبه کاهش ارزش دارایی که بمبلغ ۴۲۰۰۰۰۰ ریال است از مازاد تجدید ارزیابی سال ۸۳ بملغ ۸۰۰۰۰۰۰ریال میباشد  چرا تمام مبلغ  ۴۲۰۰۰۰۰ ازمبلغ ۸۰۰۰۰۰۰ مازاد راکم نکردید و تنها مبلغ ۳۲۰۰۰۰۰ ریال از مازاد تجدید ارزیابی کم نمودید؟

1 Answers
مرضیه خیری answered 10 ماه ago

سلام کاربر گرامی. پاسخ سوال شما که مربوط به دوره حسابداران ثروت آفرین میباشد توسط استاد مربوطه پاسخ داده شد و بر روی ایمیل شما ارسال گردیده است.با آرزوی موفقیت برای شما دوست عزیز