تعطیلات سنواتی

Hamidreza asked 8 ماه ago

نحوه رفتار با عدم ثبت حسابداری هزینه جریمه بیمه مربوط به سال مالی منتهی به ۹۵ در سال ۹۷ (تعطیلات سنواتی)

1 Answers
مرضیه خیری answered 8 ماه ago

سلام دوست عزیز با توجه به استاندارد شماره ۶ حسابداری که پیشنهاد میکنم حتما مطالعه نمایید باید با سود این هزینه را در حسابها نمایش دهید